Select Page


Miesiąc: Listopad 2011

Nowe przepisy od 4 grudnia

Już wkrótce przewoźnicy będą musieli udowodnić w rocznym sprawozdaniu, że posiadają odpowiednią zdolność finansową, by wykonywać zawód. Co będzie z przedsiębiorcami, którzy dopiero zamierzają zająć się działalnością transportową? Takie zmiany zakłada jeden z unijnych przepisów, które wchodzą w życie już niebawem – 4 grudnia. Wśród nowych, istotnych zmian znajdują się też m.in. konieczność posiadania bazy eksploatacyjnej, obowiązek wykazania rzeczywistej i stałej siedziby przedsiębiorstwa, rozszerzenie znajomości zagadnień, które będą wymagane do zdobycia certyfikatu kompetencji zawodowych, jego nowy wzór i wiele innych. Zgodnie z nowymi regulacjami każdy przedsiębiorca, zajmujący się transportem drogowym, będzie musiał udowodnić, że posiada odpowiednią zdolność finansową. Jednak wyciąg z konta czy operat szacunkowy już mu nie wystarczą. Określoną kwotowo zdolność firmy będą musiały wykazać w rocznych sprawozdaniach poświadczonych przez audytora lub – w drodze wyjątku – za pomocą gwarancji bankowej czy ubezpieczenia. W praktyce przepis ten oznacza, że przedstawiciele każdej z firm, zajmującej się transportem drogowym i wykorzystującej do tego celu jeden pojazd, powinni wykazać, że ich firma dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości nie mniejszej niż 9 tys. euro. W przypadku korzystania z więcej niż jednego auta, udokumentowana zdolność finansowa powinna wynosić nie mniej niż 5 tys. euro na drugi i każdy kolejny pojazd. Wprowadzenie w życie tego przepisu oznacza kolejne obowiązki i koszty dla przewoźników, których ustawodawca i tak ostatnio nie oszczędza. – Większość firm transportowych to niewielkie, rodzinne przedsiębiorstwa, dysponujące małą flotą. Tacy przewoźnicy będą mieli duże problemy z przystosowaniem się do nowych przepisów. Duże firmy z pewnością sobie poradzą, bo dla nich takie wymogi nie powinny być niespodzianką....

Read More

STAS: nowa, koncepcyjna naczep V-Streamline II

Podczas niesamowitego wydarzenia, w którym udział wzięło ponad 1000 uczestników, producent naczep STAS zaprezentował swoje najnowsze dzieło „V- Streamline II”. Koncepcyjną naczepę charakteryzuje unikalny design, który jest wynikiem zaawansowanych prac badawczo – rozwojowych. Zaowocowało to optymalnymi właściwościami aerodynamicznymi połączonymi z ciągłym dążeniem do atrakcyjnego wyglądu naczepy. Projekt jest odpowiedzią na najnowsze trendy panujące w świecie transportu. Po pierwsze, poprawiona aerodynamika umożliwia znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Po drugie, STAS zdaje sobie sprawę, że coraz więcej firm transportowych ceni sobie pracę z nowoczesną flotą pojazdów. Łącząc tradycyjną dla STAS jakość z atrakcyjnym wyglądem, V – Streamline II posiada wszystko to, co niezbędne aby użytkująca go firma transportowa wyróżniała się na tle konkurencji. Dalsze uproszczenie funkcjonalności w celu podniesienia przyjazności dla kierowcy było podstawowym warunkiem wziętym pod uwagę przy tworzeniu projektu. Zaznaczenia wymaga fakt, iż nowa naczepa spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Aerodynamiczny kształt V – Streamline II jest najbardziej atrakcyjną i widoczną cechą. Bazuje na czterech konstrukcyjnych udoskonaleniach: aerodynamiczny kształt górnych belek odzwierciedla kształt kropli wody, zamknięty przód kieruje strugę powietrza nad pojazdem, klapy z tyłu naczepy pomagają w zniwelowaniu działania próżni hamującej pojazd i wreszcie, integracja bocznych paneli Ephicas®. Już w 2009 roku, pierwszej generacji aerodynamicznych naczep STAS (V – Streamline I) udało się osiągnąć oszczędności paliwa sięgające 10%. Symulacje komputerowe nowego projektu z udoskonaloną aerodynamiką pokazują, że w przypadku V – Streamline II oszczędności te mogą osiągnąć poziom nawet...

Read More

GITD: Nowe mandaty za przekroczenie prędkości

Już wkrótce do sprawców wykroczeń zarejestrowanych przez stacjonarne urządzenia rejestrujące (fotoradary) trafią nowe mandaty wygenerowane przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Nie będzie zachodziła konieczność ręcznego wypisywania mandatu. Sam wzór mandatu nie uległ zmianie, natomiast poszczególne odcinki wysyłane do sprawcy naruszenia będą drukowane na jednej kartce. Zmiana zachodzi także w przypadku procedury nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Do tej pory, przyjęcie mandatu kredytowanego miało miejsce w momencie jego podpisania przez obwinionego. Obecnie zaś, za przyjęty uważa się mandat kredytowany wysłany pocztą, gdy odbiorca poświadczy przyjęcie przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania i skrócenie czasu, jaki upływa od ujawnienia wykroczenia do zamknięcia sprawy. Warto zaznaczyć, że ewentualna zgoda (lub jej brak) na przyjęcie mandatu karnego jest wyrażana przez sprawców wykroczeń na druku oświadczenia, które otrzymują wcześniej z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Na adres  zameldowania właściciela pojazdu wysyłany jest formularz z prośbą o wskazanie osoby, która popełniła zarejestrowanie wykroczenie. Na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek wskazania, kto kierował pojazdem. W otrzymanym formularzu właściciel pojazdu może wybrać jedną z 3 opcji : Przypadek I – wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia; Przypadek II – wypełnia właściciel/ użytkownik pojazdu wskazując kierującego pojazdem lub innego użytkownika, któremu pojazd powierzył; Przypadek III – wypełnia właściciel / użytkownik pojazdu, który nie wskazuje osoby kierującej pojazdem. Po odesłaniu wypełnionego formularza do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, system generuje mandat...

Read More

GDDKiA: Otwarcie fragmentu Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania

28 listopada 2011r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu oddała do ruchu 8,1 km fragment Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania (ZOP) w ciągu drogi ekspresowej S11 pomiędzy węzłem Swadzim a węzłem Dąbrówka. W otwarciu wziął udział Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Oddawany do ruchu odcinek od węzła Swadzim do węzła Dąbrówka jest fragmentem budowy 14 kilometrowego I etapu Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania, który połączy autostradę A2 z drogą krajową nr 92. Termin oddania do ruchu planowany jest na EURO 2012. Zachodnia Obwodnica miasta Poznania to 27,3 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, który po wybudowaniu pozwoli na przekierowanie ruchu tranzytowego z południa Polski w kierunku Koszalina z ominięciem miasta Poznań. Źródło:...

Read More

Renault: Optymalny zestaw lekki-Premium Lander z naczepą Feber

Gdy pięcioosiowy zestaw składający się z ciągnika i naczepy wyjeżdża na drogę publiczną, jego masa całkowita nie może przekroczyć 40 ton. W dobie walki o wydajność transportu liczy się każdy kilogram ładowności oraz każda kropla zaoszczędzonego paliwa. Renault Trucks Polska wspólnie z firmą Feber przygotowało bardzo ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy celują w optymalizację przewozów. Najlepszą metodą na zwiększenie wydajności transportu przy administracyjnym ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej jest obniżenie masy własnej. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w transporcie materiałów sypkich, np. kruszyw budowlanych. Każdy kilogram  ładowności w dłuższym okresie czasu przełoży się na realne zyski dla przedsiębiorstwa. Kluczem do sukcesu jest optymalnie skonfigurowany ciągnik siodłowy z naczepą samowyładowczą uszytą na miarę. Niestety, bardzo często nie przykłada się wagi do odpowiedniego „zgrania” obu tych składników. Pobieżne sprawdzenie wysokości siodła i dopasowanie do położenia płyty naczepy nie wyczerpuje tematu. Ciągnik Renault Premium Lander to typowy ciągnik do zadań budowlanych. Doskonale sprawdza się w dostawach materiałów na plac budowy. Zastosowanie odpowiedniej technologii pozwala połączyć z pozoru dwa wykluczające się parametry: wymaganą, wysoką wytrzymałość pojazdu (praca budowlana) z zaskakująco niską masą własną! Premium Lander 430.19 T K-2M to idealny pojazd do takich zastosowań. Kabina jest osadzona nisko (do wnętrza prowadzą jedynie 2 stopnie, co ułatwia wielokrotne wsiadanie), a jednocześnie gwarantuje godziwe warunki wypoczynku kierowcy: jest bowiem wyposażona w pełnowymiarową leżankę. Silnik DXi 11 o mocy 430 KM i maksymalnym momencie obrotowym blisko 2100...

Read More