Select Page


Miesiąc: Wrzesień 2012

Tom Tom: HD Traffic jako usługa w nawigacjach samochodowych

Firma TomTom poinformowała, że dostępna jest nowa technologia, która pozwala na dalszą integrację usługi TomTom HD Traffic z samochodowymi rozwiązaniami nawigacyjnymi. Firma TomTom rozwija usługę TPEG1 (standard branżowy rozwijany przez TISA2) bazującą na protokole IP, aby dostarczać informacje HD Traffic do preinstalowanych w samochodach nawigacji innych producentów. Nowa technologia zwiększy liczbę urządzeń zgodnych z TomTom HD Traffic i w rezultacie jeszcze bardziej powiększy społeczność użytkowników. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy zwiększyć dostępność usługi TomTom HD Traffic dzięki standardom otwartym, takim jak TPEG i OpenLR, aby zapewnić szczegółowe informacje o ruchu na całej sieci drogowej” – powiedział Ralf-Peter Schäfer, dyrektor działu ruchu drogowego w firmie TomTom. TPEG upowszechnia się w branży samochodowej jako sposób dostarczania informacji o ruchu drogowym, zarówno poprzez transmisje radiowe, jak i protokół IP w przypadku urządzeń podłączonych do sieci (np. GPRS, 3G, LTE). TomTom dostarcza TPEG przez IP, wykorzystując dwukierunkowy kanał komunikacyjny IP, aby zapewnić usługi dostosowane do lokalizacji urządzenia. Ponadto TISA zaaprobowała wykorzystanie technologii opisu lokalizacji OpenLR3 w usłudze TPEG. Gwarantuje to, że szczegółowe informacje o drogach dostępne w urządzeniach TomTom mogą być również udostępnione użytkownikom urządzeń firm trzecich. OpenLR pozwala przekazywać informacje o ruchu nie tylko na głównych drogach, które znajdują się w standardowych tabelach TMC, ale również na drogach niższej klasy. Rozwiązanie OpenLR ma otwarty kod źródłowy i nie wymaga opłat licencyjnych. Specyfikacja TPEG2-OLR jest obecnie dostępna w witrynie TISA. TomTom już teraz współpracuje z...

Read More

GITD: Sprawozdania finansowe w celu uzyskania licencji

W związku z licznymi zapytaniami w kwestii możliwości składania sprawozdań finansowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz innych małych przedsiębiorców celem spełnienia jednego z wymogów uzyskania licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, informujemy, iż nieprawdą jest, że Główny Inspektor Transportu Drogowego nie akceptuje od wskazanych podmiotów sprawozdań finansowych. Od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51), w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego GITD przyjęto 1.756 sprawozdań, w tym 635 dotyczyło osób fizycznych. Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę, że poziom przygotowania przedkładanych sprawozdań jest zróżnicowany, a najczęściej spotykane błędy to: • brak jest wszystkich elementów sprawozdania finansowego wymaganych ustawą, • przedstawiane dokumenty często dotyczą różnych okresów sprawozdawczych np. bilans jest za rok 2011, a rachunek zysków i strat za rok 2010 lub za inny okres, • na elementach sprawozdania finansowego brak właściwych podpisów (często nie ma ich w ogóle lub jest parafka), • brak daty sporządzenia sprawozdania (jest wymagana ustawą), • dokumenty przedstawiane są w formie kopii ( bez właściwego potwierdzenia lub oryginału do wglądu), • z przedstawionych sprawozdań finansowych często wynika, iż nie wystarczą na potwierdzenie wymaganej zdolności finansowej (zbyt niski jest kapitał własny i rezerwy lub rezerw nie ma w ogóle). Analizując sprawozdania kierujemy się wyłącznie przepisami ustawy z dnia...

Read More

Kögel: Weichai Holding Group i Kögel podpisali deklarację intencji

Weichai Holding Group Co. Ltd., jeden z największych producentów pojazdów użytkowych w Chinach oraz Kögel Trailer GmbH & Co. KG z Niemiec podczas targów IAA Nutzfahrzeuge podpisali Letter of Intent (LOI). Przedsiębiorstwa zawarły porozumienie w sprawie długotrwałej współpracy przy produkcji naczep siodłowych, do której to obaj partnerzy wniosą swoje obecne zalety. Oficjalna ceremonia odbyła się 20.09 na stoisku Kögel podczas targów IAA Nutzfahrzeuge w niemieckim Hanowerze. Letter of Intent został podpisany przez Tan Xuguang, Chairman i CEO Weichai Holding Group i Ulricha Humbaura, właściciela firmy Kögel. „Dzisiejszy dzień jest kolejnym ważnym kamieniem milowym dla tradycyjnej marki Kögel oraz częścią naszej strategii rozwoju”, powiedział Ulrich Humbaur. „Kögel od dziesiątków lat jest bardzo dobrze znany w Chinach dzięki naszym innowacyjnym i wysokiej jakości naczepom. Na tym będziemy dalej bazować. W sile Weichai znaleźliśmy dla nas odpowiedniego partnera.” „Weichai dzięki swojej różnorodności zasobów i produktów posiada pozycję pioniera na rynku. Głównym obszarem działania firmy jest produkcja całych układów napędowych, tzw. złotych potrójnych łańcuchów dla ciężkich samochodów ciężarowych, autobusów oraz statków. Dzięki współpracy z Kögel Weichai poszerza swój program produktów.”, zaznaczył Tan Xuguang. „Chiny oferują ogromny rynek i korzystne ceny w produkcji naczep. Oba przedsiębiorstwa zostaną wzmocnione, oczekujemy wzrostu obrotów oraz szerszego zaistnienie na międzynarodowych rynkach.” Na zdjęciu: Ulrich Humbaur, właściciel Kögel Trailer GmbH & Co. KG oraz Tan Xuguang, Chairman i CEO Weichai Holding Group. Więcej...

Read More

Renault Trucks: Na Konwencji Strażaków w Amiens

Między 27 a 29 września odbędzie się Konwencja Strażaków w Amiens, na której Renault Trucks wystawi swoje samochody pożarnicze, w tym najnowszy pojazd szybkiego reagowania o DMC 3,5 t. Renault Trucks stale opracowuje nowe rozwiązania, tak aby oferowane pojazdy były jeszcze solidniejsze i ułatwiały strażakom wykonywanie ich jakże ważnej i trudnej pracy. Najnowszy produkt w gamie francuskiego producenta to ACMAT ALTV- 3,5 tonowy samochód szybkiego reagowania dostępny w dwóch wersjach: jedna z 4-osobową kabiną będący w stanie przewieźć 750l wody i druga z 2-osobową kabiną, który pomieści aż 900 l wody. Stworzony przy współpracy z firmą Acmat (poddostawcą Renault Trucks Defense specjalizującym się w lekkich pojazdach obronnych), ALTV to połączenie siły i mobilności, pozwalające na sprawne poruszanie się po trudnym terenie, dzięki czemu możliwe jest ugaszanie pożaru zanim dojdzie do jego rozprzestrzenienia. Pojazd można będzie oglądać między 27 a 29 września podczas Konwencji Strażaków w Amiens. Poza tym, Renault Trucks zaprezentuje inne samochody, takie jak wprowadzony w zeszłym roku ACMAT CCFL 4×4. Jest to cysterna o DMC 10t, łącząca w sobie mobilność, dużą siłę uciągu oraz ładowność, dzięki czemu strażacy mogą szybko interweniować nawet w najtrudniejszych warunkach. Ponadto na stoisku Renault Trucks pojawią się Renault Maxity – mobilne stanowisko dowodzenia, ciężki samochód gaśniczy Kerax oraz Midlum Forest- pojazd do gaszenia lasów. Renault Trucks oferuje szeroką gamę samochodów strażackich, spełniających normy europejskie. Z myślą o różnorodnych warunkach w jakich te...

Read More

Scania: Przyszłość skoncentrowana na wzroście i elastyczności.

„Zapotrzebowanie na środki transportu zależy od wzrostu gospodarczego. Na wielu naszych rynkach prognozy nie są zbyt pomyślne w krótkim okresie, ale w dłuższym dobra koniunktura powróci. Dlatego nadal inwestujemy w badania i rozwój oraz zwiększanie potencjału produkcyjnego i sieć serwisową”, powiedział prezes i dyrektor generalny Scania Martin Lundstedt na firmowym Dniu Rynków Kapitałowych w Södertälje w środę, 26 września 2012 r. Scania realizuje obecnie inwestycje, które będą podstawą dla czerpania korzyści w przyszłości. Scenariusz przewidujący produkcję 150 000 pojazdów rocznie i dalszą ekspansję usług serwisowych opiera się na polepszeniu sytuacji ekonomicznej w Europie oraz na dalszym wzroście nowych rynków. W licznych sektorach rośnie zapotrzebowanie na wydajną logistykę, napędzane między innymi przez dążenie do ograniczenia jej wpływu na środowisko naturalne. Dla firmy Scania stwarza to nowe możliwości. „Polepszając nasze zrozumienie działania systemów logistycznych, niezależnie od tego czy chodzi o wydobycie złóż czy handel detaliczny, możemy tak wyposażyć nasze produkty i udoskonalić serwis, aby doprowadzić do zmniejszenia kosztów transportu. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na zysk naszego klienta. Rzecz polega na wykorzystywaniu wiedzy o zadaniach transportowych nabywcy, aby mu pomagać. Na dostarczaniu mu właściwej obsługi przez cały okres eksploatacji pojazdów i umożliwieniu używania ich w sposób optymalny dla rentowności i ograniczenia wpływu na środowisko”. Jednym z przykładów jest pakiet Ecolution by Scania wprowadzony na europejskie rynki, w którym Scania wspólnie z klientem wyznacza cele dotyczące oczekiwanego zużycia paliwa. Pojazdy...

Read More