Select Page


Miesiąc: Styczeń 2013

Czy w 2013 roku będzie lepiej

Jak na razie nic nie wskazuje, aby nastąpiła poprawa. Grzegorz Błachnio z Euler Hermes tak ocenia bieżący rok: Sprzedaż samochodów w tym roku będzie maleć. Spadek może być nawet kilkunastoprocentowy, bo decyzję o zmianie auta na nowe odkładać będą już nie tylko klienci indywidualni, ale również firmy. To zaś może spowodować kłopoty dealerów, szczególnie tych mniejszych. W tym roku działalność zakończyło kilka salonów samochodowych, w przyszłym takich przypadków może być znacznie więcej. Upaść może też kilka dużych hurtowni części zamiennych. Źródło Rejestracje samochodów dostawczych: grudzień 2012        W całym 2012 roku zarejestrowano 38 507 nowych samochodów dostawczych, mniej o 4 187 (-9,8%) niż w 2011 roku. W grudniu zarejestrowano3 589 nowych samochodów dostawczych do 3,5 tony, mniej o 34,4% (-1 879) niż rok wcześniej. Było to podobnie jak to miało miejsce w grupie samochodów osobowych na przekór dotychczasowym trendom sezonowym, mniej niż w listopadzie o 1,7% (+63). Więcej informacji Rejestracje samochodów ciężarowych: grudzień 2012 W ciągu całego 2012 roku zarejestrowano 43 210 pojazdów użytkowych powyżej 3,5t, było to mniej o 6 748 sztuk (-13,5%) niż w 2011 roku. Ostatni miesiąc ubiegłego roku pogłębił umiarkowany spadek skumulowanej wielkości a listopadowa poprawa na rynku nowych ciężarówek okazała się nietrwała. W grudniu zarejestrowano ich mniej o blisko jedną czwartą niż w listopadzie (-387; -24%). Więcej...

Read More

Komunikat MRR: niezrozumiała decyzja Komisji Europejskiej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że decyzja Komisji Europejskiej o czasowym wstrzymaniu rozliczania projektów drogowych realizowanych z unijnym dofinansowaniem jest niezrozumiała i nie oznacza utraty funduszy europejskich przez Polskę. Komisja Europejska już od 2010 r. jest informowana o stanie faktycznym postępowania prowadzonego przez polskie organy ścigania, dotyczącego podejrzeń o zmowę przetargową w trzech kontraktach rozstrzygniętych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Należy podkreślić, że GDDKiA ma w tej sprawie status pokrzywdzonego. System wdrażania funduszy europejskich przez Polskę działa prawidłowo. Potwierdzają to audyty KE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Przetargi organizowane przez GDDKiA – ze względu na ich wartość – podlegają szczególnej weryfikacji i nadzorowi ze strony organów krajowych oraz europejskich. Wyniki dotychczasowych kontroli potwierdzają prawidłowość działania systemów finansowania i realizacji inwestycji drogowych. Dlatego w opinii MRR, decyzja Komisji Europejskiej o czasowym wstrzymaniu poświadczania i refundacji wydatków na projekty drogowe realizowane przez GDDKiA, jest niezrozumiała. Polska, jako strona poszkodowana, wykorzysta wszelkie przysługujące jej środki prawne w celu zabezpieczenia swoich interesów i jak najszybszego odblokowania płatności.Decyzja Brukseli w żadnym wypadku nie oznacza utraty funduszy przez Polskę. * * * Postęp we wdrażaniu przez GDDKiA projektów drogowych współfinansowanych ze środków unijnych jest zadowalający. Dotychczas zakontraktowano blisko 100 proc. środków programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczonych dla tego beneficjenta (ponad 40 mld zł), z czego połowa została już zrefundowana z Komisji Europejskiej. W programie Rozwój Polski Wschodniej podpisano wszystkie 10 przewidzianych umów o łącznej...

Read More

Bruksela wstrzymała wypłaty unijnych funduszy na polskie drogi

Komisja Europejska potwierdza, że przerwała wypłaty unijnych funduszy na projekty drogowe zarządzane przez GDDKiA w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. Pojutrze z KE mają rozmawiać ministrowie rozwoju regionalnego i transportu. Wczoraj wieczorem informację o wstrzymaniu wypłaty 3,5 mld zł funduszy podały Wiadomości TVP. Chodzi o rozbudowę drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok, przystosowanie do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski-Rawa Mazowiecka oraz o budowę autostrady A4 Radymno-Korczowa. Decyzja (o przerwaniu wypłat funduszy UE) została podjęta w następstwie informacji o trwającym dochodzeniu dotyczącym trzech współfinansowanych projektów, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – podała Komisja Europejska. Zgodnie z tymi informacjami, potwierdzonymi przez polskie władze, prokurator oskarżył 11 osób o zmowę na rzecz próby utworzenia kartelu (10 byłych i obecnych menadżerów dużych firm budowlanych i jeden dyrektor GDDKiA). Jeśli te oskarżenia się potwierdzą, będą stanowić złamanie przepisów dyrektyw o przetargach publicznych w UE oraz będą świadczyć o potencjalnie poważnej słabości systemu zarządzania i kontroli – dodała KE. Zaznaczyła też, że o swojej decyzji poinformowała polskie władze 21 grudnia. Zapobiegawczo Komisja objęła wstrzymaniem wypłat także program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, ponieważ także w tym przypadku „GDDKiA jest beneficjentem”. Zdaniem KE, polskie władze „powinny wycofać wszystkie wydatki związane z projektami, które były przedmiotem dochodzenia i postępowania sądowego” oraz „przeprowadzić szeroko zakrojoną kontrolę w celu ustalenia zakresu potencjalnych nieprawidłowości i zagrożeń wynikających z innych projektów,...

Read More

Obowiązki firmy w nowym roku – sprawdź o czym musisz pamiętać

Początek nowego roku to gorący okres, zwłaszcza dla przedsiębiorców.  Wiąże się on przede wszystkim z wieloma rozliczeniami i podsumowaniami. Wśród licznych obowiązków należy też pamiętać o wchodzących w życie od stycznia 2013r. nowym prawodawstwie. Aby nie popełnić żadnego błędu konieczne jest dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz nowelizacjami ustaw. Do trzech razy sztuka, czyli o podatkowych obowiązkachPoczątek roku to przede wszystkim konieczność przekazania do Urzędu Marszałkowskiego i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska sprawozdania środowiskowego i uiszczenia opłaty środowiskowej. Termin złożenia odpowiednich dokumentów upływa 31 stycznia i dotyczy tylko przedsiębiorców, których działalność wywiera wpływ na środowisko. Na składających takie sprawozdanie już niedługo czeka ułatwienie, bowiem ostatni raz będą rozliczać opłatę środowiskową na starych zasadach – wyjaśnia Paweł Wiśniewski, ekspert z firmy doradczej HLB Sarnowski & Wiśniewski. Dzięki tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej, sposób rozliczenia wspomnianej opłaty od przyszłego roku ulegnie uproszczeniu  – dodaje P. Wiśniewski. W styczniu przedsiębiorcy powinni również pamiętać o konieczności złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Zobowiązane są do tego osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym także spółki nieposiadające osobowości prawnej). Stosowne dokumenty należy dostarczyć do 31 stycznia, a rata podatku za wspomniany miesiąc powinna być także wpłacona do 31 stycznia. Dodatkowe obowiązki nie ominą również kierowców. Właściciele niektórych pojazdów, m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, muszą pamiętać o złożeniu do 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych. Ważne! Podatek ten...

Read More

Dachser: wzmacnia dywizję Air and Sea Logistics w Holandii

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, z dniem 1 stycznia br. przejął 100 procent udziałów w spółce joint venture Dachser Netherlands Air & Sea Logistics B.V. Dywizja Dachser zajmująca się frachtem lotniczym i morskim ma już 141 oddziałów na całym świecie Dachser Netherlands Air & Sea Logistics B.V. zajmował się międzynarodową spedycją lotniczą i morską, działając w trzech lokalizacjach: Maastricht, Rotterdamie oraz Amsterdamie. Firma powstała w 2008 roku, jako spółka joint venture po połączeniu z holenderskim partnerem Seacon Logistics. Z dniem 1 stycznia Dachser Air & Sea Logistics jest właścicielem 100 procent udziałów w firmie. „Naszym celem jest przyspieszenie rozwoju sieci w krajach Beneluksu oraz dalsze Inwestycje w transport lotniczy i morski w tym regionie” – mówi Thomas Reuter, dyrektor zarządzający Dachser Air & Sea Logistics. „Oferujemy klientom swoje wieloletnie doświadczenie oraz dostęp do gęstej sieci, pokrywającej całą Europę” – dodaje. „To już kolejne przejęcie dywizji Dachser Air & Sea Logistics w ciągu ostatnich miesięcy. Wszystkie są realizowane w ramach strategii Global 2.0, której celem jest rozwój przewozów lotniczych i morskich” – mówi Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics w Polsce. „Do 2017 roku planowany jest rozwój dywizji z obecnych 141 oddziałów w 28 krajach do 220 w 49 krajach oraz podwojenie przychodów, do wysokości 2,2 mld euro” – wyjaśnia Robert Pastryk. Obecnie Dachser Air & Sea Logistics ma w Polsce jeden oddział, znajdujący się w Warszawie....

Read More