Select Page


Miesiąc: Maj 2013

Unia Europejska: decyzja o Transeuropejskich Sieciach Transportowych od 2014 roku

Wczoraj (29.05.2013) zakończyły się negocjacje pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą nad przyszłością Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Województwo zachodniopomorskie jest jednym ze zwycięzców tych negocjacji, które określiły główne osie transportowe w Europie. Kolejowe, powietrzne, drogowe oraz morskie połączenia transportowe, ujęte w TEN-T będą mogły uzyskać nawet 85% dofinansowania z Unii Europejskiej od 2014 roku. Profesor Bogusław Liberadzki zwrócił uwagę Parlamentu Europejskiego na Polskę zachodnią i lobbował o włączenie portów w Szczecinie i Świnoujściu, połączenia Berlin – Szczecin oraz Świnoujście – Szczecin – Zielona Góra/Poznań – Wrocław do sieci bazowej TEN-T dla kolei. Propozycja ta została poparta jedynie przez 10 polskich posłów z SLD, PO oraz PiS. W efekcie Unia Europejska zadecydowała o skupieniu się wyłącznie na połączeniu Szczecin – Poznań – Wrocław. W związku z wczorajszą, niespodziewaną decyzją polskiego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który uznał, że połączenie kolejowe Szczecin – Zielona Góra – Wrocław (CE 59) nie jest priorytetem dla rządu aż do 2030 roku, fundusze, które można było uzyskać na rozbudowę również tego, mocno obleganego, połączenia kolejowego przepadły bezpowrotnie. Po otrzymaniu informacji o ostatecznej decyzji Unii Europejskiej, Profesor Liberadzki stwierdził: „Po uzyskaniu poparcia Parlamentu oraz Komisji jestem rozczarowany, że polskie Ministerstwo ponownie źle ustala priorytety i zapomina o Polsce zachodniej. Tym razem decyzja Ministerstwa jest przeciwna nawet posłom z PiS-u i PO, którzy złożyli tę poprawkę razem ze mną w Komisji Transportu i Turystyki (o...

Read More

PLISZKA: Bezpieczna podróż autobusem

Co roku policjanci apelują o kontrolowanie autobusów, którymi puszczamy dzieci na wycieczki szkolne lub wyjeżdżamy na wakacje. Takie kontrole mogą zapobiec tragedii na drodze. Troska o sprawne hamulce i układ kierowniczy spycha jednak na dalszy plan kwestię bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tymczasem tylko w ciągu ostatniego miesiąca strażacy gasili 19 autobusów, m.in. w Bydgoszczy, Lublinie, Tarnowskich Górach, na autostradzie A4 koło Opola i obwodnicy Trójmiasta. Zarówno policja, jak i służby Inspekcji Transportu Drogowego, odpowiednią kontrolę techniczną pojazdu przeprowadzają na wezwania, szczególnie w okresie wycieczek szkolnych i urlopowym. Przewoźnicy mogą zostać ukarani za tzw. łyse opony, niedziałające hamulce lub niesprawny układ kierowniczy, czy brak sprawnej gaśnicy. Obowiązujące przepisy wymagają wyposażenie pojazdu w dwie gaśnice (prawo nie precyzuje jakie). To jednak nie zabezpieczy w pełni autobusu od ognia. – W komorach silników, klimatyzatorach, komorach agregatu grzewczego, a nawet kołach, na długich trasach i w wysokich, wakacyjnych temperaturach dochodzi do zagrożenia pożarowego – mówi Przemysław Steiner, ekspert ds. ochrony przeciwpożarowej w firmie PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy. – Źródłem może być przegrzane ogumienie, przewody elektryczne, silnik, nieszczelny przewód paliwowy czy nawet opary benzyny podczas tankowania na stacji. Tam, gdzie niemożliwe jest ciągłe kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez kierowcę, można zastosować automatyczne systemy gaśnicze.  Na rynku, od lat dostępne są takie rozwiązania. Przykładem może być Aktywna Linia Samogasząca – samodzielny i w pełni automatyczny system gaszący firmy PLISZKA. Jego działanie oparte jest na polimerowym przewodzie, który pełni...

Read More

BdsTM: wydawanie zezwoleń EKMT

INFORMACJA 26/2013 Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że w dniach 22-23 maja br. w Lipsku odbyła się doroczna Sesja Ministrów Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF). Podczas posiedzenia omawiano sprawę odstąpienia przez państwa członkowskie Forum (Włochy, Austria, Grecja i Federacja Rosyjska) od wprowadzonych przez nie ograniczeń w ramach funkcjonowania systemu zezwoleń EKMT. Zgodnie z przestawionym przez ww. Państwa stanowiskiem nie są one gotowe do zniesienia ograniczeń wprowadzonych na swoich terytoriach. W związku z powyższym kontyngent zezwoleń EKMT ważnych na terytorium Federacji Rosyjskiej, do końca 2013 roku, pozostaje na dotychczasowym poziomie – 67 szt. zezwoleń bazowych. Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 28 maja br. postanowiła wznowić wydawanie zezwoleń EKMT. Zgodnie z decyzją Komisji Społecznej zezwolenia EKMT wydawane będą według następujących zasad: – zezwolenia EURO 3 grupy VII można uzyskać w ilości 1 szt., na każde cztery pojazdy z normą ekologii EURO 3;– zezwolenia EURO 4 grupy V można uzyskać, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:– przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd z normą ekologii co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie; – zezwolenia EURO 4 grupy VII można uzyskać, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:– przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd z normą ekologii co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie; – zezwolenia EURO 5 grupy VII można uzyskać, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:– przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd z normą ekologii co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie Dalsze uzgodnienia...

Read More

Scania: kolejny krok we współpracy z Mobilis

Rok po oficjalnym ogłoszeniu zawarcia strategicznego partnerstwa firma Mobilis podpisała ze Scania Polska umowę na zakup 25 autobusów Scania Touring. 7 z zakupionych autobusów zostało przekazanych w dniu 21 maja. Dziewiętnaście z nich to autobusy 4 x 2 z 13-litrowym silnikiem o mocy 400 KM, Euro 5 EGR, wyposażone w 8-biegową skrzynię biegów z Opticruise i retarderem. Sześć pozostałych to autobusy 6 x 2*4 z 13-litrowym silnikiem o mocy 440 KM, Euro 5 EGR wyposażone w 12-biegową skrzynię biegów z Opticruise i retarder. Autobusy o wysokim komforcie podróży przeznaczone są do dalekobieżnego transportu międzymiastowego. Pojazdy będą obsługiwać między innymi trasy do Olsztyna, Warszawy, Krakowa, Torunia, Kołobrzegu, Władysławowa, Przemyśla, Zakopanego, Krynicy Zdrój, Helu, Kołobrzegu oraz Karpacza. Firma Mobilis ma ponad 25-letnią tradycję w przewozach pasażerskich krajowych i zagranicznych. Jest największa firmą transportową w Polsce. W ubiegłym roku firma Mobilis zakupiła pięć autobusów Scania Touring. Decyzja o ponownym wyborze marki Scania potwierdza, że był to udany...

Read More

GDDKiA: odstąpiła od Umowy z Alpine Bau na kontynuację budowy A1

GDDKiA odstąpiła od Umowy na kontynuację budowy autostrady A-1 na odcinku od węzła Świerklany do gr. państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Stało się to konieczne, ponieważ mimo podejmowania przez Zamawiającego szeregu działań mających pomóc Alpine Bau w ukończeniu Kontraktu, Alpine Bau swoją postawą jednoznacznie wskazała na brak faktycznego zamiaru wykonania prac objętych Programem Naprawczym, nakazanym do wykonania przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Decyzja nr 57/12 z dnia 30 maja 2012 r.), a w konsekwencji dokończenia realizacji całej inwestycji. Swoje działania, podobnie jak na pierwszym kontrakcie, Wykonawca całkowicie bezpodstawnie próbuje uzasadniać argumentami wskazującymi na rzekomo wadliwą dokumentację projektową. Należy podkreślić, że budowa realizowana była przez Wykonawcę według projektu dwukrotnie analizowanego przez Alpine Bau na etapie procedury przetargowej. Firma, nie zgłaszając do niego uwag, 1.10.2010 r. podpisała z GDDKiA kolejną umowę na jego realizację. Nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji na Kontrakcie pozostaje fakt, zarówno złej kondycji finansowej Wykonawcy, o której informują nie tylko polskie media, ale także oficjalnie ambasada RP w Wiedniu, jak i dwie awarie, do jakich doszło na obiekcie, a których wyłączną przyczyną były błędy wykonawcze popełnione przez Alpine Bau. W celu jak najszybszego oddania do dyspozycji kierowców obiektu mostowego oraz pozostałego odcinka autostrady A-1, GDDKiA intensyfikuje swoje działania. Przygotowywana jest dokumentacja celem udzielenia zamówienia i jak najszybszego wprowadzenia nowego Wykonawcy na plac budowy. Dokończenie prac na autostradzie zostanie zrealizowane...

Read More