Select Page


Miesiąc: Październik 2015

Kiedy umowę przewozu możemy uznać za zawartą?

Dla zwiększenia efektywności pracy, przedstawiciele branży transportowej chętnie korzystają z narzędzi do szybkiej komunikacji. Prowadzenie rozmów o ofertach transportowych telefonicznie lub poprzez komunikatory biznesowe to dzisiaj nieodłączny element pracy każdego spedytora. Jednak czy po obustronnej akceptacji ustaleń dokonanych podczas rozmowy umowa zostaje zawarta?   Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (dalej: Konwencja CMR), jak i prawo przewozowe nie przedstawiają szczególnych wymogów zawierania umów. Przyjmuje się, że do zawarcia umowy na gruncie obowiązujących regulacji wystarczające jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obie strony tej umowy – nadawcę i przewoźnika. Zatem, do zawarcia umowy może dojść w formie ustnej, elektronicznej...

Read More