Select Page


Bezpieczne ładowanie akumulatorów


chemical-storage-629651_1280
 

W gospodarce magazynowej wciąż często wykorzystywane są wózki magazynowe bez wmontowanego układu prostownikowego.

 

Dlatego też zgodnie z literą prawa [rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)] do obowiązku pracodawcy należy stworzenie miejsca specjalnie przystosowanego do ładowania wózków akumulatorowych. Ponadto ustawodawca określił, kto może wykonywać czynności związane z wymianą oraz eksploatacją baterii.

 

Dla pracowników

Osoby pracujące przy obsłudze związanej z ładowaniem akumulatorów powinny być wyposażone w sprzęt ochronny zabezpieczający przed poparzeniem kwasem lub elektrolitem. Niezbędne są ubranie z nakryciem głowy, rękawice i fartuch ochronny wykonane z kwasoodpornej gumy, okulary, osłona twarzy chroniąca przed ewentualnymi rozpryskami kwasu siarkowego oraz długie buty (do kolan). Ponadto w pomieszczeniu winno być naczynie z wodnym roztworem sody technicznej do ewentualnego spłukania części ciała pracownika, które miały kontakt ze żrącą substancją. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich szkoleń w zakresie instruktarzu stanowiskowego.

 

Pomieszczenie

Wydzielona przestrzeń do ładowania akumulatorów również powinna spełniać wymagania zawarte przez ustawodawcę. Najbardziej istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ma odpowiednio wykonana wentylacja pomieszczenia. Ponadto materiały, z jakich wykonano ściany i podłogę, muszą być odporne na działanie kwasów i elektrolitów. Niezbędne jest także oświetlenie oraz dostęp do bieżącej wody. W akumulatorowni musi obowiązywać bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia – ze względu na duże ryzyko wybuchu bądź pożaru.

 

Nowsze i mniej rygorystyczne rozwiązania

Coraz więcej współcześnie produkowanych wózków widłowych wyposaża się w układ prostownikowy dostosowany do danego rodzaju akumulatora,. Dzięki temu pracodawca nie ma obowiązku wydzielania specjalnych pomieszczeń do ładowania. Także nowoczesne wózki widłowe STILL mogą być użytkowane w magazynach, fabrykach i innych miejscach bez wydzielonych przestrzeni do ładowania baterii. Również nowoczesne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion), opcjonalne w wielu wózkach STILL, nie wymagają budowania specjalnych stacji ładowania objętych surowymi wytycznymi ustawodawcy.

 


 

Katagoria: bezpieczeństwo, Logistyka
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 3 lata temu.