Select Page


Gotowe domy wprost z magazynu DSV Solutions w Gdańsku


DSV_2007_Flag_0001.TIF
 

Nawet 36 tys. gotowych zestawów do budowy domów dla uchodźców zjedzie w ciągu tego roku z linii kompletacyjnej DSV Solutions. Miesiące przygotowań gdańskiego oddziału firmy zaowocowały wyborem operatora do obsługi tego wyjątkowego projektu, prowadzonego przez Better Shelter we współpracy z IKEA Foundation oraz UNHCR (UN Refugee Agency).

 

Projekt pod nazwą Better Shelter to wyjątkowa inicjatywa, polegająca na przygotowaniu gotowych zestawów do budowy domu dla uchodźców, które będą następnie wysyłane do najbardziej odległych zakątków świata. Fundacja Housing for All już w tej chwili ma zamówienia na 10 tys. zestawów, a regularna produkcja, która wystartuje w maju 2015 r. będzie obejmować 2,5 tys. domów miesięcznie.

Rola DSV Solutions obejmować będzie kompletację komponentów od dostawców z różnych krajów oraz tworzenie łatwych w transporcie, płaskich zestawów do samodzielnego montażu w dowolnym miejscu i to praktycznie bez użycia narzędzi.

Dzięki możliwości koordynacji naszych działań na szczeblu globalnym mamy możliwość zapewnić temu projektowi konieczne wsparcie, niezbędne do obsługi transportów do najbardziej wymagających miejsc na świecie. Nasze usługi niejednokrotnie obejmą realizację dostaw we współpracy z organizacjami rządowymi do rejonów dotkniętych wojną lub klęskami żywiołowymi – mówi Mads Olsen, Branch Manager DSV Projects.

W fazę projektową tego innowacyjnego rozwiązania zaangażowana była od początku Ikea Foundation, która wsparła inicjatywę tworząc projekt domu w oparciu o prostotę montażu, znaną każdemu ze sklepów Ikea. Fundacja przeznaczyła 3 mln Euro na rozwój tego projektu w latach 2012 – 2014. Koncepcja płaskich opakowań była natomiast wspólną koncepcją wszystkich zespołów projektowych zaangażowanych w tę inicjatywę.

 

 

Wybór dostawcy kompleksowych usług logistycznych do obsługi tak złożonego projektu poprzedzony był bardzo drobiazgowym procesem przetargowym. Globalny zasięg oraz ogromne doświadczenie DSV Solutions, szczególnie w zakresie złożonych procesów comanufacturingowych stanowiły kluczowe elementy, które zadecydowały o podjęciu przez nas współpracy w ramach projektu Better Shelter – mówi Anders Karlund, Global Projects Manager Better Shelter.

Udział w tej inicjatywie pozwoli DSV Solutions stać się częścią przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego domu dla uchodźców z całego świata, dając im tym samym szansę na godne warunki bytowe oraz bezpieczeństwo.

Jako operator logistyczny jesteśmy niezmiernie dumni z możliwości obsługi tego projektu. Jego owoce służyć będą ludziom, których trudna sytuacja życiowa została niejednokrotnie wymuszona przez politykę, konflikty zbrojne, żywioły oraz inne lokalne uwarunkowania. Warto zaznaczyć, że projekt ten obarczony jest niespotykaną do tej pory skalą odpowiedzialności i nie mam tutaj na myśli jedynie realizacji wyznaczonego celu jakościowego, mierzonego w dowolnej formie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której skompletowany zestaw do montażu domu jest przeładowywany na lotniskach wojskowych, transportowany w konwojach i trafia finalnie do rodziny, która ostatnie miesiące spędziła w dramatycznie trudnych warunkach. Dostawa takiego domu jest dla nich ratunkiem i możliwością godnego funkcjonowania. Rolą DSV Solutions jest zagwarantowanie, że w momencie dostawy nie okaże się, że w gotowej paczce brakuje śruby, czy elementu konstrukcyjnego, kluczowego do sukcesu całego przedsięwzięcia – mówi Maciej Walenda, CEO DSV Solutions Poland.

 

Źródło

 

Katagoria: Logistyka
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 5 lat temu.