Select Page


Transport ponadnormatywny – kategorie zezwoleń


transport-ponadgabarytowy
 

Transport ponadnormatywny dotyczy przede wszystkim przewozu ładunków innych niż standardowe. Oznacza to, że pojazdy z takim obciążeniem przekraczają dopuszczalne normy przewidziane w przepisach o ruchu drogowym. Transport ponadnormatywny wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia, dopiero wtedy można rozpocząć przygotowania.

 

Transport ponadnormatywny – kategorie zezwoleń

Transport ponadnormatywny dotyczy przede wszystkim przewozu ładunków innych niż standardowe. Oznacza to, że pojazdy z takim obciążeniem przekraczają dopuszczalne normy przewidziane w przepisach o ruchu drogowym. Transport ponadnormatywny wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia, dopiero wtedy można rozpocząć przygotowania.

Każdy ponadnormatywny transport powinien zostać zakwalifikowany do jednej z siedmiu kategorii, przy czym poszczególne kategorie zezwoleń pozwalają na poruszanie się pojazdami i drogami niższej kategorii.

  • Kategoria I – dopuszcza przejazd na wybranych drogach (wskazanych w zezwoleniu) pojazdów, których masa, wielkość oraz nacisk osi nie przekraczają wartości dopuszczalnej dla dróg o nacisku osi napędowej do 11,5 t.
  • Kategoria II – zezwala na poruszanie się po drogach publicznych (oprócz autostrad i dróg ekspresowych) pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych lub zespołu składającego się z tych pojazdów. Ich długość, wielkość oraz nacisk osi nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej drogi, a szerokość nie może być większa niż 3,5 m.
  • Kategoria III – dotyczy pojazdów, które poruszają się po drogach publicznych. Nacisk osi oraz masa całkowita nie mogą przekraczać norm dopuszczalnych na tych drogach. Szerokość nie może być większa niż 3,2 m, a wysokości może wynosić maksymalnie 4,3 m. Długość pojedynczego pojazdu nie może przekraczać 15 m, a zespołu pojazdów – 23 m.
  • Kategoria IV – obejmuje przejazd na drogach krajowych pojazdów, których masa nie przekracza wartości dopuszczalnej na tych drogach, a nacisk osi nie może być większy od norm dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11 t. Szerokość transportu może wynosić maksymalnie 3,4 m, a wysokość ­– 4,3 m. Dopuszczalna długość pojedynczego pojazdu to 15 m, a zespołu pojazdów – 23 m.
  • Kategoria V – zezwala na przejazd pojazdów, których nacisk osi nie przekracza norm dopuszczalnych na drogach dla pojazdów ponadnormatywnych. Ich szerokość nie może być większa niż 3,4 m, wysokość – 4,3 m, a długość 15 m dla pojedynczego pojazdu i 23 m dla zespołu pojazdów.
  • Kategoria VI – dopuszcza transport po drogach wskazanych w wykazie dla pojazdów ponadnormatywnych. Szerokość pojazdów nie może być większa niż 3,4 m dla drogi jednojezdniowej i 4 m dla drogi dwujezdniowej. Wysokość może wynosić maksymalnie 4,3 m, a masa całkowita – 60 t. Długość nie powinna być większa niż 15 m dla jednego pojazdu i 23 m dla zespołu pojazdów.
  • Kategoria VII – pozwala na jednokrotny (zezwolenie ważne 14 dni) lub wielokrotny (zezwolenie ważne 30 dni) przejazd w wyznaczonym czasie po drogach publicznych. Ładunek musi być niepodzielny, a na przejazd muszą wyrazić zgodę również zarządcy dróg, po których będzie poruszał się pojazd. Pojazd zaliczony do kategorii VII może poruszać się tylko po trasie wskazanej w zezwoleniu.

 

SPT Doliński & Burlikowska zapewnia kompleksową obsługę w zakresie transportu ładunków ponadgabarytowych. Więcej informacji na naszej stronie internetowej https://spt24.eu.


 

Katagoria: Logistyka, porady prawne
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 miesięcy temu.