Select Page


Europejska opłata elektroniczna w Polsce


a2-minsk-maz-obwodnica-scroll
 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym.

Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy Komisji Europejskiej dotyczące europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS – European Electronic Toll Service). EETS to usługa umożliwiająca kierowcom płacenie w sposób elektroniczny na wszystkich drogach krajów Unii, w tym również w Polsce. Kierowca korzystający z tej usługi będzie używać jednego urządzenia umożliwiającego naliczenie opłat podczas przejazdów po drogach całej Unii Europejskiej oraz otrzyma jedno rozliczenie za przejazdy. W Polsce usługa będzie obowiązywała na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, objętych systemem viaTOLL.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania.

 

Źródło: www.viatoll.pl


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.