Select Page


GDDKiA: Ruszyły realizacje nowych dróg


S7 obwodnica Lubnia
 

Umowy na realizację 4 odcinków dróg ekspresowych o długości 50 km oraz otwarcie ofert na realizację 2 małopolskich odcinków ekspresowej siódemki to bilans stycznia 2016 w rozwoju dróg szybkiego ruchu. Ponadto obecnie w realizacji jest 1223,6 km nowych dróg, a na rozstrzygnięcie czekają przetargi dotyczące budowy kolejnych 857,7 km tras.

· Umowa na S8 Wyszków – Poręba

· Ponad 37 km przyszłej trasy S17 w realizacji

· Otwarcie ofert na S7 Lubień-Naprawa

· 6 ofert na budowę tunelu w ciągu S7 między Naprawą i Skomielną Białą

Umowa na S8 Wyszków – Poręba

28 stycznia w Białymstoku  przedstawiciele GDDKiA i firmy Skanska podpisali umowę na realizację odcinka S8 Wyszków – Poręba. Niespełna 13-kilometrowy fragment drogi ekspresowej będzie kosztował 334,7 mln. zł. To pierwsza z trzech mazowieckich części  S8, którą prowadzi białostocki oddział GDDKiA.

Odcinek Wyszków –  Poręba będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę plus pasy awaryjne. Powstaną 3 węzły drogowe: „Trzcianka”, „Knurowiec”, „Poręba”. Umowa przewiduje też budowę i  przebudowę m.in. dróg  dojazdowych i poprzecznych, a także 2 punktów kontroli pojazdów. Droga zostanie wygrodzona, przewidziane są też urządzenia ochrony środowiska – m.in. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne.

Zgodnie z umową inwestycja ma być gotowa w połowie lipca 2018 roku (22 miesiące od chwili podpisania umowy – nie wliczając okresów zimowych).

Umowy na realizację S17 węzeł Lubelska – Garwolin podpisane

Zawarcie umów na realizację kolejnych 3 odcinków S17 między Warszawą a Lublinem pozwoli na rozpoczęcie prac w formule projektuj i buduj na ponad 37-kilometrowym odcinku od węzła Lubelska pod Warszawą do początku obwodnicy Garwolina.

Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe zrealizuje 2 odcinki: od w. Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km, wartość ok. 370,5 mln zł) oraz obwodnicę Kołbieli (8,7 km, ok. 225,5 mln zł). Kolejny odcinek, od obwodnicy Kołbieli do początku obw. Garwolina (ok. 13 km, blisko 290 mln zł), zaprojektuje i zbuduje firma Budimex.

Wykonawcy mają 34 miesiące na oddanie inwestycji do użytkowania (nie wlicza się okresów zimowych) co oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy w połowie 2019 roku.Realizacja inwestycji w formule projektuj i buduj oznacza iż wykonawca m.in. opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę.

Otwarcie ofert na S7 Lubień-Naprawa

Polsko – ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa złożyło najtańszą ofertę na realizację odcinka S7 Lubień – Naprawa.

Wybrana oferta przewiduje, że Wykonawca w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy wybuduje ten odcinek drogi ekspresowej za ok. 521,5 mln złotych. Konsorcjum oferuje ponadto 10 letnią gwarancję jakości.

Kolejnym etapem jest czas na ewentualne złożenie odwołań przez innych wykonawców. Następnie po informacji o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – umowa z wybranym konsorcjum może być zawarta.

Odcinek drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa ma mieć długość 7,6 km. Oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, powstaną m.in. dwa MOP-Y : Lubień i Krzeczów oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

6 firm z ofertami na budowę tunelu na S7 między Naprawą i Skomielną Białą

Spośród 6 ofert na budowę odcinka tunelowego S7 Kraków – Rabka Zdrój pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą najniższą cenę zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu – ok. 969 mln zł a najwyższą Metrostav a.s. z Czech ponad 1 mld 710 tys. zł. Wykonawca zostanie wyłoniony po zbadaniu złożonych ofert.

Na pierwszym etapie przetargu ograniczonego z wnioskami wystąpiło 20 chętnych, głównie konsorcja dwóch i więcej firm  – najwięcej  z Włoch i Hiszpanii.

W ramach inwestycji powstanie odcinek tunelowy drogi klasy S długości ok. 3,0 km, w tym z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km. Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in. : wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, zapewnienie stateczności nasypów i skarp, przebudowa i budowa dróg dojazdowych.


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , , , , , ,
Opublikowano 3 lata temu.