Select Page


GDDKiA – S69 od węzła Buczkowice do Żywca oddane do ruchu


S69_1
 

 24 lipca 2015 został oddany do ruchu ostatni odcinek, z budowanej drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec, o łącznej długości 15,56 km.

 

Udostępnienie kierowcom 9,41 km odcinka, od węzła Buczkowice do Żywca, pozwoli na skrócenie dojazdu do Żywca o około 25 minut i ułatwi komunikację przyległych terenów gmin: Wilkowice (sołectwa: Bystra Śląska i Wilkowice), Buczkowic (sołectwo Rybarzowice), Łodygowic oraz miasta Żywiec. Odcinek ten będzie można teraz pokonać w już około 5 minut.

 

 

S69 Panorama 360

Umożliwi to również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą o dwóch szerokich 10-metrowych jezdniach złożonych z dwóch pasów ruchu, o szerokości 3,5 m każdy, wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m. Bezpieczny wjazd i wyjazd na drogę ekspresową umożliwiają cztery węzły drogowe: „Wilkowice” „Buczkowice” „Łodygowice” oraz „Żywiec”

To kolejny etap zbilżający połączenie drogą szybkiego ruchu Polski ze Słowacją, przy zapewnieniu wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego, dużych prędkości podróżnych oraz wysokiej przepustowości.

 

 

S69_2

W ramach realizacji tego odcinka od węzła Buczkowice do Żywca wybudowano:

 •  3 mosty,
 •  9 wiaduktów,
 •  1 estakadę,
 •  2 kładki,
 •  15 przepustów skrzynkowych i 22 przepustów rurowych,
 •  drogę zasadniczą o długości 9,36 km,
 •  drogi poprzeczne o długości 1,36 km,
 •  drogi wewnętrzne o długości 18 km,
 •  105 zjazdy.

Za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu odpowiadać będą, miedzy innymi:

 •  bariery stalowe o długości 33 km,
 •  bariery betonowe o długości 212 m,
 •  oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 13 005 m2.

Przebudowano również: sieci gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne.

 

 

S69 BB-Z Orient_pzt_1_1

Na potrzeby budowy tego odcinka drogi zużyto:

 •  75 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym 25 tys. ton SMA (bez obiektów mostowych) na warstwę ścieralną o grubości 4 cm,
 •  15 tys. ton stali,
 •  137 tys. m3 betonu,
 •  220 tys. ton kruszywa na podbudowę.

 

Odcinek został oświetlony 284 latarniami drogowymi.

Zadbano również o zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego dla otoczenia drogi poprzez budowę osłon akustycznych, w tym zielonej ściany o długości 5,52 km.

Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiadać będzie:

 •  18 km rowów,
 •  9 km korytek betonowych,
 •  6 km kanalizacji deszczowej,
 •  260 studni,
 •  urządzenia ochrony wód w tym 25 separatorów, 25 osadników,
 •  11 zbiorników retencyjnych.

W ramach ochrony środowiska wykonano również:

 •  8 przejść dla zwierząt zintegrowanych (obiekty mostowe),
 •  10 przejść dla małych zwierząt (przepusty).

 

Coraz dłuższa sieć TEN-T

Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S-69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

Główne cele Inwestycji:

 •  wybudowanie drogi ekspresowej S-69 jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Śląskiego,
 •  stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
 •  usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją.

 

Źródło

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 3 lata temu.