Select Page


Jak uniknąć pułapek w ubezpieczeniu pojazdu?


calculator-723925_1280
 

Ubezpieczając samochód powinno się pamiętać o kilku podstawowych regułach. Przede wszystkim ubezpieczenie musi być opłacone na czas a decyduje o tym data przelewu. Ponadto podstawą do wypłaty odszkodowania jest ważny przegląd pojazdu. Także zawsze powinieneś posiadać przy sobie kluczyki i dokumenty samochodu. Przed wyjazdem należy też sprawdzić w jakich krajach obowiązuje ubezpieczenie.

 

Jakie są najczęstsze wątpliwości, które dręczą Przewoźników w kwestii ubezpieczeń samochodów. Zapytaliśmy o to Macieja Sawickiego, Kierownika Działu Ubezpieczeń PKS Gdańsk-Oliwa SA,

„Najczęściej zdarza mi się usłyszeć od Przewoźników pytania dotyczące dwóch, teoretycznie najbardziej wszystkim znanych rodzajów ubezpieczeń – OC i AC.
W przypadku OC często spotykamy się z wątpliwościami dotyczącymi wypowiedzenia umowy, sprzedaży auta oraz kar jakie grożą za jego brak.

 

Wyjaśniając:

Przewoźnik powinien złożyć wypowiedzenie OC najpóźniej na 1 dzień przed końcem umowy. Nawet jeżeli Przewoźnik złoży wypowiedzenie wcześniej, ubezpieczenie będzie działało do końca obowiązywania polisy.
Natomiast w przypadku zakupu używanego auta, kiedy kupujący nie wypowie polisy OC, umowa OC przechodzi automatycznie na kupującego auto. Jeżeli kupujący w tym samym czasie wykupi OC samochodu, zrobi to zbędnie, ponieważ będzie miał podwójne OC.
Warto również zaznaczyć, że przy sprzedaży auta sprzedający jest zobowiązany pokazać kupującemu swoją umowę ubezpieczenie OC oraz w ciągu 30 dni poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ma wykupiona polisę OC pojazdu o sprzedaży.
Kary za brak OC są uzależnione od rodzaju pojazdu oraz okresu w którym Przewoźnik pozostawał bez ubezpieczenia. Obecnie, w przypadku samochodów ciężarowych, Przewoźnik może otrzymać maksymalną karę 5250 zł. Jeżeli okres, w którym osoba nie posiadała obowiązkowego ubezpieczenia wynosił do 3 dni Przewoźnik zapłaci 1 050 zł, jeżeli okres zostanie wydłużony do 14 dni kwota wzrośnie do poziomu 2 630 zł, powyżej 14 dni Przewoźnik zapłaci już 100% kary, czyli 5350 zł.

Przewoźnicy zadają również liczne pytania odnośnie ubezpieczenia Autocasco (AC). Zwykle dotyczą one sprzedaży samochodu, wysokości kwoty odszkodowania, utraty zniżek oraz wznawiania ubezpieczenia.

 

Tłumacząc:

Ubezpieczenie AUTOCASCO (AC) rozwiązuje się z chwilą sprzedaży samochodu a sprzedający może ubiegać się od Towarzystwa Ubezpieczeń zwrotu za niewykorzystany czas obowiązywania umowy AC.
Wypłata odszkodowania może być pomniejszona o tzw. amortyzację, oznacza to, że w czasie likwidacji szkody ubezpieczyciel uwzględnia zużycie części w związku z eksploatacją auta.
Ponadto warto wiedzieć, że umowa ubezpieczenia AC nie wznawia się automatycznie jak w przypadku OC. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia polisa wygasa i wiąże się to z brakiem ochrony. Dlatego należy pamiętać, od kiedy do kiedy mamy ubezpieczenie i pilnować jej wznowienia.
W przypadku ubezpieczeń AC Przewoźnicy mają również często wątpliwości odnośnie
utraty zniżek. Jeżeli dojdzie do incydentu z uszkodzeniem samochodu, system ubezpieczeń działa różnie, w zależności od ubezpieczyciela. W niektórych towarzystwach za szkodę jesteśmy karani spadkiem w tabeli BM o jedną pozycję, a w innych o 2. Wiąże się to  z obniżeniem zniżek na jeden rok lub 2 lata, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że nie dojdzie w między czasie do żadnej szkody. W przypadku kolejnej szkody wszystko przebiega analogicznie.

Często dyskutowanym zagadnieniem jest również niezrozumienie różnicy między wariantem serwisowym a wariantem kosztorysowym przy rozliczaniu szkody.
Wariant serwisowy, bezgotówkowy to opcja przy której auto jest naprawiane bez naszego udziały. Czyli wstawiamy uszkodzony pojazd do warsztatu, a szkoda jest rozliczana między serwisem a zakładem ubezpieczycielem. W tym przypadku nie jest potrącana amortyzacja.
W drugim przypadku wariancie kosztowym (gotówkowym) następują oględziny pojazdu i określenie szkód przez likwidatora ubezpieczyciela, który sporządza kosztorys kosztów za naprawę pojazdu. Odszkodowanie jest wypłacane bezpośrednio ubezpieczonemu. Wartość części i materiałów może być pomniejszona o zużycie eksploatacyjne tzw. amortyzacja części, zależnie od okresu eksploatacji.”

 

Źródlo

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.