Select Page


Jakie mogą być skutki, gdy nie zapłacimy składki OCP w terminie?


Questons And Strategy Solutions
 

W branży transportowej posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika to podstawa. Chroni ona nie tylko interes przewoźnika, ale też i jego klienta. Co oznacza jednak “aktualna polisa”? Nie wystarczy zawarcie samej umowy ubezpieczenia, trzeba jeszcze opłacić składki. A jakie wiec będą skutki jeżeli tej składki nie opłacimy w terminie?

 

Ubezpieczenie jest niczym innym jak umową pomiędzy ubezpieczycielem a przewoźnikiem, a polisa jest potwierdzeniem jej zawarcia. Najistotniejszym elementem ubezpieczenia bardzo często okazują się być Ogólne Warunki Ubezpieczenia (tzw. OWU). Właśnie w tych dodatkowych dokumentach należy szukać odpowiedzi na pytanie, od kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa. Zgodnie z ogólnymi zasadami (art. 814 § 1 kodeksu cywilnego), w przypadku braku innego porozumienia stron, „odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty”. Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego, ponieważ strony umowy, w tym przypadku postanowienia OWU, mogą ustalić inny termin rozpoczęcia i zakończenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a początek odpowiedzialności nie musi być wcale być tożsamy z dniem zawarcia samej umowy. I w zależności od tego, od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa, różne mogą być skutki nieopłacenia składki w terminie:

 

translawyers_skutki_nieoplacenia_polisy

 

Należy pamiętać o jeszcze jednym zabezpieczeniu ubezpieczyciela. OWU najczęściej zawierają klauzulę, że ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia. W ten sposób nie jest możliwe “szybkie” ubezpieczenie się, jeśli wypadek miał już miejsce.

Anna Widuch – radca prawny w kancelarii TransLawyers Widuch i Wspólnicy.

 

Źródło

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.