Select Page


MLP Group ma olbrzymi potencjał do wzrostu


MLP_Pruszkow_I
 

O 12,4% do 54,2 mln zł zwiększyły się w I półroczu 2015 r. przychody dewelopera powierzchni magazynowych w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Docelowa powierzchnia realizowanych i planowanych projektów przez MLP Group sięga aktualnie 735 tys. mkw. powierzchni, a uwzględniając także opcje na planowane inwestycje aż blisko 1,4 mln mkw. Oznacza to możliwość potrojenia obecnej skali działania.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w I półroczu 2015 r. uzyskał 54,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza 12,4% poprawę w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na poziomie wyniku netto z działalności kontynuowanej Grupa w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wypracowała 29,6 mln zł, czyli na podobnym poziomie jak rok wcześniej kiedy uzyskano 30,0 mln zł. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) na koniec czerwca br. wyniosła 591,5 mln zł. To o 6% więcej niż na koniec 2014 r. i o 10,5% więcej niż na koniec czerwca 2014 r. Natomiast wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 1% względem wyceny na koniec minionego roku do 1,055 mld zł. „Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę w pierwszym półroczu 2015 roku uważamy za bardzo dobre. W pierwszym półroczu br. wykazaliśmy ujemny wynik z aktualizacji wyceny pomimo istotnego wzrostu wartości nieruchomości liczonej w euro. Głównym czynnikiem takiej sytuacji była aprecjacja naszej waluty” – wyjaśnił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.

W pierwszym półroczu br. Grupa MLP realizowała projekty inwestycyjne o łącznej powierzchni nieco ponad 40,3 tys. mkw. Z tego 17,8 tys. mkw. dotyczyło kontynuacji inwestycji rozpoczętych jeszcze w minionym roku (projekty zostały już w całości zakończone i przekazane najemcom). Natomiast w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zainicjowano budowę kolejnych 22,5 tys. mkw. powierzchni a kolejne 13,4 tys. mkw. znajdowało się w fazie przygotowawczej do budowy. Na koniec czerwca br. Grupa miała 384,9 tys. mkw. wybudowanej powierzchni magazynowej, z czego wynajętych było 95,6%, a wskaźnik pustostanów był na poziomie zaledwie 4,4%.

„Naszym strategicznym celem jest realizacja budynków w aktualnym banku ziemi oraz realizacja budynków w systemie BTS poza aktualnymi parkami w celu dalszej odsprzedaży. Według wielu prognoz Polska ma przed sobą okres coraz szybszego wzrostu PKB. Ponieważ ogólny stan gospodarki i tendencji na rynku magazynowym są ze sobą silnie skorelowane, możemy oczekiwać, że znajdzie to odbicie w popycie na magazyny” – stwierdził Radosław T. Krochta. W ramach zawartych umów najmu oraz umów warunkowych MLP Group ma do wybudowania obecnie ok. 194,2 tys. mkw. powierzchni.

 

 

Źródło

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 4 lata temu.