Select Page


MLP Group przygotowuje się do realizacji dużych projektów


MLP_Pruszkow_I
 

O 16,4% do 28,1 mln zł wzrosły w I kwartale 2015 r. przychody dewelopera powierzchni magazynowych w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Zarząd MLP Group spodziewa się dalszej dynamicznej poprawy wyników uwzględniając posiadany portfel zamówień.

 

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w I kwartale 2015 r. uzyskał 28,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza 16,4% poprawę w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na poziomie wyniku netto z działalności kontynuowanej Grupa w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wypracowała 0,2 mln zł, względem 0,9 mln zł rok wcześniej – wynik w dużej mierze obciążyło umocnienie PLN względem EUR. Z kolei wartość kapitałów własnych (aktywów netto) na koniec marca br. wyniosła 557,8 mln zł utrzymując poziom z końca 2014 r. Natomiast wartość nieruchomości inwestycyjnych nieznacznie spadła do nieco ponad 1 mld zł, co było związane z osłabieniem euro względem krajowej waluty. „W pierwszym kwartale br. ponieśliśmy nakłady inwestycyjne w wysokości 3,5 mln euro, które powiększyły wartość nieruchomości inwestycyjnych liczonych w tej walucie. Ze względu jednak na znaczny spadek kursu euro w ostatnim czasie, wartość z przeliczenia na złotówki również uległa zmniejszeniu” – wyjaśnił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 roku Grupa zawarła umowy łącznie na 10,7 tys. mkw. Na koniec I kwartału br. łączna wynajmowana przez MLP Group powierzchnia magazynowa wynosiła blisko 387,7 tys. mkw. W porównaniu do stanu na koniec 2014 r. stanowiło to wzrost o 2%. W ramach istniejących oraz budowanych obiektów magazynowych MLP Group ma objęte umowami najmu 97% powierzchni. To oznacza, że poziom pustostanów wynosi zaledwie ok. 3%.

„Spodziewamy się dynamicznego wzrostu wielkości wynajmowanej powierzchni w kolejnych okresach. Tylko realizacja przygotowywanych projektów zapewni nam zwiększenie skali działalności o blisko połowę. Jednocześnie negocjujemy kolejne kontrakty, które dodatkowo będą miały pozytywny wpływ na nasz rozwój” – stwierdził Radosław T. Krochta. W ramach zawartych warunkowych umów najmu MLP Group ma do wybudowania łącznie 158,4 tys. mkw., z tego 79,3 tys. mkw. w MLP Poznań West, 37,6 tys. mkw. w MLP Teresin oraz 41,5 tys. mkw. w MLP Pruszków II.

MLP Group aktualnie rozwija sześć parków logistycznych: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń oraz MLP Lublin. Docelowa powierzchnia w tych inwestycjach sięga 775 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej. Oznacza to możliwość blisko podwojenia obecnej skali działania. Potencjał do dalszej rozbudowy dotyczy głównie parków: MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin oraz także MLP Bieruń. W przygotowaniu są także kolejne inwestycje w regionie Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska oraz Polski Centralnej, w tym m.in. MLP Poznań Zachód i MLP Teresin. Uwzględniając także te projekty docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group przekroczy 1 mln mkw.

 

Źródło

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 4 lata temu.