Select Page


Obwodnica Wielunia otwarta


wielundk74
 

Nową trasę oddano kilka dni przed kontraktowym terminem. Stanowi ona odcinek drogi krajowej nr 74 (dawna DK8), którego zadaniem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ciasnego centrum miasta.

Według pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015 roku, dk74 przez centrum Wielunia przejeżdża każdej doby ponad 12 tysięcy pojazdów. Nowa droga ma długość 13,2 km i omija Wieluń od północy. Obwodnica biegnie przez teren powiatu wieluńskiego: (gminy Czarnożyły i Wieluń) i jest drogą klasy „GP” (główna ruchu przyśpieszonego) o przekroju jednojezdniowym 2+1 (naprzemiennie wyznaczone pasy ruchu, dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym).

Jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 12,4 metra: 3 pasy ruchu po 3,5 metra szerokości każdy, co daje 10,5 metra, wraz z obustronnymi opaskami (po 0,7 metra każda + 0,5 metra). W ramach budowy powstały trzy węzły drogowe; „Biała”(początek obwodnicy od strony zachodniej), „Raczyn” (skrzyżowanie dk74j i dk45) oraz „Jodłowiec” (początek obwodnicy od strony wschodniej), 9 wiaduktów ( w tym 1 nad przejściem dla zwierząt), 8 mostów i 2 przejazdy gospodarcze, które także będą pełniły rolę przejść dla zwierząt.

W ramach inwestycji wyremontowano także odcinki dróg poprzecznych, przeciętych przez nową trasę i wybudowano około 11,3 km dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zastosowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci: barier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego, wygrodzenia drogi w sąsiedztwie terenów leśnych, a także wybudowano zatoki autobusowych i chodniki dla pieszych w rejonie węzłów „Raczyn” i Jodłowiec”.

Całkowita wartość kontraktu, to blisko 177,9 mln złotych. Projekt był dofinansowany w wysokości 2/3 ze środków POIiŚ.


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 2 lata temu.