Select Page


Po jakich stawkach jeździć w listopadzie?


highway-448971_1280
 

 

Na listopad, Profesor Zdzisław Kordel prognozuje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie  3,41 zł (0,82 EUR), co oznacza, że średni koszt jednego kilometra w listopadzie będzie nieco wyższy niż w miesiącu ubiegłym ale niższy prawie o 8% w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku*.

Szacunek średniego kosztu  jednego wozokilometra w listopadzie 2015

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel  na  poziom kosztów w listopadzie, będą składały się poszczególne zmienne:
 
– koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych –  1,22 zł (35,9% całkowitego kosztu),
– koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,17 zł (4,9% całkowitego kosztu),
– amortyzacja, leasing i inne –  0,36 zł (10,6 % całkowitego kosztu),
-koszt wynagrodzenia i delegacji Kierowców wliczając w to ZUS –  0,82 zł (24,1 % całkowitego kosztu),
– koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu –  0,22 zł (6,4% całkowitego kosztu),
-koszt opłat drogowych i promów –  0,48 zł (14,1% całkowitego kosztu),
-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,14 zł (4,0% całkowitego kosztu).

Jak wynagrodzenie Kierowcy wpływa na koszt 1 km?

Obecnie w Polsce transport drogowy stanowi ponad 70% pracy przewozowej w kraju. Branża transportowa wytwarza ok. 10% PKB, wg. GUS generuje 74 mld przychodów. Zatrudnienie w transporcie znajduje aż 7,5% Polaków. Ogólna liczba zawodowych Kierowców to ok. 700 tys. osób.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych  szacuje, że zapotrzebowanie na Kierowców  wynosi ponad 30 000 rocznie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało statystyki wydanych na koniec 2014 roku praw jazdy kategorii C + E, z których wynika, że w grupie wiekowej 18-34 lata uprawnienia te posiada 218,4 tys. osób, zaś najliczniejszą grupą Kierowców są osoby mające ponad 65 lat (301,2 tys.). Prawdziwa zapaść istnieje w najmłodszych rocznikach  w kategorii wiekowej18-24 lata tylko 26 tys. osób ma uprawnienia C+E.

Jak wynika z analiz Profesora Kordela wynagrodzenia Kierowców w przedsiębiorstwach transportowych nie wzrosły od początku pierwszego półrocza 2014 roku, pomimo wyraźnego niedoboru tej grupy zawodowej na rynku pracy.
Taką sytuacja na rynku pracy może wynikać z tendencji poszukiwania przez firmy transportowe oszczędności i zatrudniania tańszych pracowników, np. z Ukrainy czy Białorusi.

W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?

Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty bada się aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów oraz w celu porównania poziomu ponoszonych kosztów z innymi podmiotami na rynku.
Przy tak dużej ilości podmiotów transportowych na rynku, jaką mamy w Polsce oraz ograniczonej możliwości podwyższania cen na usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i ich optymalizacji w celu poprawy wyników finansowych.

Specyfikacja kosztów i stałe zależności, z których mogą wynikać różnice znajdą Państwo pod adresem:
http://www.blogtransportowy.pl/2015/06/my-juz-wiemy-pierwsza-w-polsce-prognoza.html

 

prognoza


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 3 lata temu.