Select Page


Prognoza kosztu jednego kilometra w styczniu


miniaturka
 

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel  na  poziom kosztów w styczniu, będą składały się poszczególne zmienne:
 
– koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych –  1,08 zł (33 % całkowitego kosztu),
– koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,17 zł (5,2% całkowitego kosztu),
– amortyzacja, leasing i inne –  0,36 zł (11,0 % całkowitego kosztu),
-koszt wynagrodzenia i delegacji Kierowców wliczając w to ZUS –  0,82 zł (25 % całkowitego kosztu),
– koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu –  0,22 zł (6,6% całkowitego kosztu),
-koszt opłat drogowych i promów –  0,49 zł (14,9% całkowitego kosztu),
-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,14 zł (4,3 % całkowitego kosztu).

Znaczące spadki cen paliw

Porównując udziały procentowe poszczególnych zmiennych, które składają się na średni miesięczny koszt jednego kilometra widzimy znaczące różnice między kosztem materiałów pędnych i eksploatacyjnych w styczniu 2016 (1,08 zł) a średnią wartością roczną materiałów pędnych i eksploatacyjnych (1,54 zł). Wyniki pokazują spadek w tej grupie kosztowej o prawie 30%.
Największy wpływ na koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych mają ceny paliwa na rynku, których poziom istotnie wpływa na rentowność firmy przewozowej.
W dniu 27.01.2016, hurtowa cena oleju napędowego ekodiesel kształtowała się na poziomie 2 910,00 zł/m3.  W analogicznym okresie roku poprzedniego cena ta wynosiła 4 174 zł/m3.

Poziomy hurtowych cen paliw od stycznia 2014 roku przedstawia wykres z naniesiona linią trendu:

wykres-1


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 3 lata temu.