Select Page


Redukuj koszty!


2
 

Na sierpień, Profesor Zdzisław Kordel prognozuje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie 3,40 zł (0,82 EUR). Prognoza Profesora Zdzisława Kordela oznacza, że średni koszt jednego kilometra w sierpniu będzie niższy o 8,88 % w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku*.

 

Warto zwrócić uwagę, że to właśnie koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych stanowiły w sierpniu najwyższy udział procentowy (36,3 %) w całkowitej strukturze kosztów miesięcznych działalności firmy transportowej. Wnioskuje się zatem, że to właśnie na te koszty powinno się w szczególności zwracać uwagę w celu redukcji kosztów całkowitych.

Koszty paliwa można ograniczyć poprzez dbanie o sprawność silnika, stan opon, zwracając uwagę na styl jazdy kierowców a także, w ramach możliwości, inwestując w nowoczesne aerodynamiczne pojazdy.

 

Eco driving

Z badań wynika, że styl jazdy kierowcy odpowiedzialny jest za ok. 25-40% spalania. Procenty możemy przełożyć na realne pieniądze, które mogłyby zostać w kieszeni przewoźnika, gdyby kierowcy przestrzegali kilku podstawowych zasad.
Wśród zasad eco drivingu czyli ekologicznej jazdy wymienić można: umiejętne posługiwanie się gazem i hamulcem, nienadużywanie sprzęgła, zmienianie biegów przy odpowiednich obrotach, unikanie niepotrzebnego obciążenia, regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, rozsądne używanie klimatyzacji, obserwowanie i analizowanie drogi, zachowywanie prawidłowych odstępów między pojazdami, a także stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec innych kierowców.

 

ses

 

 

Szacunek średniego kosztu jednego wozokilometra w sierpniu 2015

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel na poziom kosztów, w sierpniu, będą składały się poszczególne zmienne:

  •  koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych – 1,23 zł (36,3% całkowitego kosztu).
  •  koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,16 zł (4,7% całkowitego kosztu).
  •  amortyzacja, leasing i inne – 0,37 zł (10,8 % całkowitego kosztu).
  • koszt wynagrodzenia i delegacji kierowców wliczając w to ZUS – 0,82 zł (24,1 % całkowitego kosztu).
  •  koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu – 0,22 zł (6,4% całkowitego kosztu).
  • koszt opłat drogowych i promów – 0,46 zł (13,7% całkowitego kosztu).
  • pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,14 zł (4,0% całkowitego kosztu).

 

W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?

Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Koszty bada się w celu porównania swojego poziomu z innymi podmiotami na rynku, a także aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów.

Przy dużej ilości podmiotów transportowych na rynku oraz ograniczonej możliwości podwyższania cen na produkty i usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i poszukiwaniu ich optymalizacji w celu powiększania z okresu na okres wpływów finansowych.


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 4 lata temu.