Select Page


Rusza przetarg na budowę węzła Lubelska


highway-422259_1280
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę węzła Lubelska.

Węzeł, który będzie łączył Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i z autostradą A2, będzie węzłem dwupoziomowym typu WA. Długość odcinka wynosi ok. 2 km. Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku krajową drogą nr 8 (docelowo S8), Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i planowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

Ogłoszony przetarg jest postępowaniem dwuetapowym. W pierwszym złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sprawdzane będą pod względem formalnym. Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Termin złożenia wniosków mija 15 lipca 2015 r. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale i okres na jaki zostanie udzielona gwarancja.

Planowany okres realizacji to lata 2016 – 2019.

 

Źródło

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.