Select Page


Wielton przejmuje niemiecką Grupę Langendorf


wielton
 

W dniu 23 maja 2017 r. Wielton, jeden z europejskich liderów w produkcji naczep i przyczep, przejął 80 proc. udziałów Grupy Langendorf, niemieckiego producenta naczep, w tym m.in. specja-listycznych pojazdów do przewozu szkła i prefabrykatów. Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln EUR. W następstwie transakcji Grupa Wielton ma zwiększyć swoje przychody o 200 mln PLN w skali roku. Zgodnie z podpisaną umową do końca 2022 roku spółka przejmie pozostałe 20 proc. udziałów. Akwizycja Langendorf to pierwszy krok w realizacji nowej strategii wzrostu Grupy ogłoszonej przez Wielton na początku kwietnia bieżącego roku.

Przejęcie Langendorf umożliwi Wieltonowi skokowe wejście na rynek niemiecki, umacniając jedno-cześnie trzecią pozycję Grupy w Europie.

Nowy partner w biznesie

– Przejęcie Langendorf jest składową Strategii Wzrostu 2020, dokładnie przemyślanego planu, który zaczynamy realizować. Langendorf jest marką z ponad 125-letnią tradycją, o bardzo dobrej między-narodowej renomie. Posiada unikalne know-how w zakresie budowy specjalistycznych wywrotek, w tym pojazdów izolowanych oraz transporterów do przewozu szkła i prefabrykatów. Dzięki tej akwi-zycji Grupa Wielton przede wszystkim poszerzy portfel produktowy. Zwiększy również swój udział w bardzo dojrzałym, największym w Europie rynku niemieckim. Rocznie sprzedawanych jest tu aż 54 tys. naczep i przyczep – mówi Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A.
Grupa zyska partnera z wyjątkowym know-how technologicznym, przede wszystkim w zakresie pro-dukcji naczep do przewozu szkła i prefabrykatów. Jak podkreśla Mariusz Golec jest to jedna z kluczo-wych wartości dodanych transakcji. Dzięki połączeniu sił działu rozwojowo-konstrukcyjnego Langen-dorf z wieluńskim CBR-em wzrosną możliwości tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań produktowych. Przejęcie pozwoli także na zwiększenie efektu skali zakupów w Grupie i liczby punk-tów serwisowych. Langendorf posiada 45 wysokospecjalistycznych punktów serwisowych w Niem-czech i w krajach europejskich.

– Wielton opiera swój wzrost na silnych, lokalnych markach i ich rozwoju w ramach Grupy. Działamy jako multibrand, a przejmowane spółki są dla nas partnerami. Stawiamy na ewolucję, nie robimy rewolucji. Langendorf nadal będzie sprzedawał swoje produkty w Niemczech i na dotychczasowych rynkach pod własną marką oraz wykorzysta kapitał utworzonej rok temu Wielton GmbH – mówi Mariusz Golec.

Silna lokalna marka

Langendorf z siedzibą w Waltrop jest rodzinną firmą, z ponad 70-letnim doświadczeniem w produkcji naczep. Należy do czołowych europejskich producentów pojazdów oferujących szeroką gamę produktów: naczep, wywrotek, transporterów prefabrykatów budowlanych, naczep niskopodwoziowych, dwupoziomowych, transporterów szkła technicznego, pojazdów specjalnych. Spółka jest liderem w Niemczech w segmencie pojazdów do przewozu szkła i ma 57-proc. udział w rynku. W 1Q2017 roku była czwarta pod względem sprzedaży wywrotek w Niemczech. W ubiegłym roku na drogi wyjechało łącznie 1000 pojazdów wyprodukowanych w zakładach w Waltrop. Langendorf realizuje 53
proc. własnej sprzedaży na rynku niemieckim, a 47 proc. produkcji trafia do Włoch, Polski, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Francji, Japonii i Singapuru. Średnie roczne przychody Langendorf sięgają 48 mln EUR.

Grupa Wielton przejęła 80 proc. udziałów Langendorf. Pozostałe 20 proc. będzie przejmowane przez kolejne 4 lata, począwszy od 2019 roku (do 2022 roku włącznie), po 5 proc. – Transakcja jest obustronnie korzystna. Langendorf dzięki niej będzie mógł zwiększyć udział w rynku w poszczególnych segmentach, zyska możliwość wejścia na nowe rynki i zwiększenia udziału na tych, na których jest obecnie mniej rozpoznawalny. Wielton będzie miał w nas partnera, który doskonale zna lokalny rynek i ma na nim ugruntowaną pozycję – podkreśla dr Klaus P. Strautmann, Dyrektor Generalny Langendorf.

Efekt skali i synergii

Grupa Wielton od dwóch lat buduje swoją pozycję na rynku europejskim w oparciu o przejmowanie silnych lokalnych marek. W maju 2015 roku Wielton przejął spółkę Fruehauf, wiodącego producenta naczep i przyczep we Francji, który posiada obecnie 22-proc. udział w rynku. W sierpniu tego samego roku do Grupy dołączyła włoska spółka Viberti Rimorchi (dawniej Italiana Rimorchi). Należące do niej marki Viberti i Cardi są od blisko 100 lat postrzegane jako symbol jakości i niezawodności we Włoszech. Partnerstwo z firmą Fruehauf oraz przejęcie czołowych włoskich marek otworzyło Wieltonowi drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego gracza w branży.

– Przez ostatnie dwa lata przeprowadzaliśmy integrację wszystkich kluczowych aktywów przejętych spółek w jeden organizm działający w ramach Grupy Wielton. Proces przyniósł wymierne efekty skali i synergii. Transakcja pomiędzy Wielton i Langendorf jeszcze bardziej zwiększy siłę zakupową i pozycję negocjacyjną Grupy – zaznacza Mariusz Golec.

Realizacja Strategii

Na początku kwietnia 2017 roku Grupa Wielton ogłosiła strategię wzrostu na kolejne 4 lata. Do 2020 roku firma planuje podwojenie biznesu, zarówno w obszarze przychodów, jak i wolumenu sprzedaży. Grupa chce zbudować pozycję eksperta w branży, którego wyróżnia kompleksowe podejście do biznesu. Będzie dostarczać nie tylko bezpieczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb produkty, ale również biznesowe rozwiązania transportowe. Globalna obecność Grupy ma zapewnić wzrost przychodów z 1,2 mld zł w 2016 roku do 2,4 mld zł w 2020 roku oraz zwiększyć sprzedaż z niespełna 13 tys. do 25 tys. sztuk pojazdów. Grupa Wielton zamierza wzmocnić pozycję lidera we Francji i wejść na podium we Włoszech. Dzięki akwizycji Langendorf Grupa poszerzyła portfolio o pojazdy specjalistyczne i umacnia swoją pozycję na rynku niemieckim. Zgodnie ze strategią, Wielton planuje również
rozwój w obrębie 8 krajów Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Monetarnej (UEMOA).

– Strategia Wzrostu 2020 jest oparta na rozwoju organicznym i akwizycjach. Chcemy konsolidować europejski rynek naczep i przyczep, który obecnie jest wyraźnie zdywersyfikowany. Ponad 50 proc. rynku pojazdów użytkowych stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród których będziemy szukać kolejnych partnerów do współpracy – mówi Mariusz Golec.

W procesie negocjacji transakcji Grupę Wielton wspierały firmy: JP Weber Investment Advisory sp.
z o.o. oraz kancelaria DZP – Domański, Zakrzewski, Palinka sp. k.


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 2 lata temu.