Select Page


Wyniki finansowe Grupy Dachser w 2014 roku


Dachser-warehouse-truck
 

W 2014 roku międzynarodowa organizacja Dachser osiągnęła wzrost przychodów o 5,2 proc. Dywizje zajmujące się transportem drogowym oraz morskim i lotniczym osiągnęły wzrosty odpowiednio o 5 i 8 proc.

 

Dynamiczny wzrost był poprzedzony wyjątkowo silnym spadkiem – mówi Bernhard Simon, CEO Dachser, podsumowując poprzedni rok obrotowy. Trend dotyczący outsourcingu międzynarodowych, złożonych procesów logistycznych spowodował dobre warunki do organicznego wzrostu naszej firmy – dodaje.

 

Bernhard Simon uważa, że zintegrowane rozwiązania łańcuchów dostaw dla klientów międzynarodowych będą jednym z głównych źródeł wzrostu również w najbliższych latach. Nasza wydajna europejska sieć drobnicowa, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej w Europie, Azji i USA, a także nasza własna sieć transportu morskiego i lotniczego umożliwiają tworzenie i realizację kompletnych łańcuchów dostaw. Według Bernharda Simona, wzrost firmy oparty na rozbudowie sieci, oprócz inwestycji w niektórych miejscach, został już zakończony. Dachser będzie mógł teraz wykorzystywać swoje zintegrowane usługi logistyczne do realizacji zrównoważonego doskonalenia.

Szczegółowy opis rozwoju biznesu

W ramach dywizji Dachser European Logistics (EL), realizującej transport drogowy, oprócz tradycyjnie bardzo dobrych wyników organizacji niemieckiej, świetne wyniki odniosły także europejskie spółki zależne. Do wzrostu przychodów w znacznym stopniu przyczyniły się organizacje z Europy Północnej i Środkowej, Francji i Maghrebu oraz Iberii, odniosły one wzrost w wysokości 5,3 proc. Liczba przesyłek wzrosła u nich o 5,5 proc, a tonaż o 6,3 proc.

Druga linia biznesowa funkcjonująca w ramach logistyki drogowej – Dachser Food Logistics – swój 3,7-procentowy wzrost przychodów osiągnęła dzięki umiejętnemu wykorzystaniu swoich kompetencji w zakresie logistyki kontraktowej oraz w międzynarodowym transporcie żywności w ramach Europejskiej Sieci Transportu Żywności.

Dywizja Air & Sea Logistics również zachowała tendencje wzrostową w 2014 roku. Decydującym powodem pozytywnych wyników były dobre rezultaty we frachcie morskim.

 

Elastyczność i zorientowanie na procesy

Dachser rozpoczął rok 2015, zmieniając formę prawną spółki na SE (Societas Europaea). Decydując się na tą transformację, stworzyliśmy maksymalne bezpieczeństwo prawne dla przyszłego rozwoju naszej międzynarodowej organizacji, zabezpieczając jednocześnie naszą niezależność jako firmy rodzinnej – wyjaśnia Bernhard Simon. Nowa struktura zarządzania, która powstała wskutek tej zmiany, polega na ośmiu operacyjnych jednostkach biznesowych zarządzanych globalnie przez zarząd spółki.

 

To wzmacnia naszą zdecentralizowaną strategię biznesową, która daje nam możliwość podejmowania decyzji w sposób elastyczny i szybki. W ten sposób możemy zbliżyć się do klientów i napisać kolejny rozdział w naszej historii sukcesu – wyjaśnia Bernhard Simon.

Nowa struktura organizacyjna

Wraz ze zmianą formy prawnej na Societas Europaea (SE), Dachser przeorganizował swoją strukturę zarządzania. Firma zapewnia logistykę transportu, magazynowania i spersonalizowane usługi w dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej: Dachser Air & Sea Logistics i Dachser Road Logistics. Obszar Road Logistics jest dodatkowo podzielony na dwa segmenty: Dachser European Logistics (obsługa towarów przemysłowych) i Dachser Food Logistics. Dachser opiera swój model biznesowy na wymienionych trzech głównych filarach.

Na poziomie organizacyjnym Dachser stworzył osiem operacyjnych jednostek biznesowych. Oprócz Dachser Food Logistics, istnieją regionalne zespoły European Logistics (EL): EL Niemcy, EL Europa Północna i Środkowa, EL Francja i Maghreb oraz EL Iberia, a także Air & Sea Logistics: (ASL) EMEA (Europe and Middle East), ASL Ameryka Północna i Południowa oraz ASL Azja i rejon Pacyfiku.

Wyniki Dachser w Polsce

W roku 2014 był polska organizacja Dachser odniosła pokaźne wzrosty przychodów ze sprzedaży we wszystkich obszarach działalności. Osiągnęliśmy ponad 23-procentowe wzrosty zarówno jeśli chodzi o transport drogowy, jak i lotniczy i morski. Dla firmy, która operuje na polskim rynku już blisko dekadę, są to świetne wyniki – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. Dynamika rozwoju naszej organizacji wynika ze skutecznie realizowanej strategii rozwoju firmy. Od początku działalności w Polsce osiągamy dwucyfrowe tempo wzrostu, a zeszłoroczne wyniki możemy określić rekordowymi. Dodatkowo nasze oddziały wypadają świetnie w korporacyjnym rankingu jakościowym – wszystkie nasze lokalizacje znajdują się w jego pierwszej dziesiątce. To świadczy o tym, że jakość usług zdecydowanie jest naszą przewagą konkurencyjną – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

 

Źródło

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 3 lata temu.