Select Page


Wyniki finansowe OAO Gazprom za pierwsze półrocze 2015


gazprom
 

Gazprom jest jednym z największych koncernów naftowo-gazowych pod względem zasobów, produkcji i wartości rynkowej (kapitalizacja spółki wynosi 53,5 mld UDS). Firma zachowuje swoją unikalną pozycję w branży energetycznej przede wszystkim ze względu na wyjątkową bazę surowców naturalnych, dywersyfikację rynków eksportowych jak również sprawdzoną zdolność do realizacji długoterminowych projektów strategicznych, w ramach partnerstwa z głównymi klientami i kontrahentami. Gazprom koncentruje się na planowaniu długoterminowej współpracy biznesowej zapewniającej korzyści zarówno dla akcjonariuszy, jak i klientów na całym świecie.

Dane Finansowe:

Wyniki finansowe za drugi kwartał 2015 roku wykazały zdolność Gazpromu do zapewnienia dalszych działań w złożonym środowisku gospodarczym. Na działalność koncernu w drugim kwartale 2015 roku duży wpływ miały ceny ropy naftowej, zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

Pomimo trudnych warunków biznesowych, łączna sprzedaż koncernu (bez VAT, akcyzy i ceł) wzrosła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku o 39 520 mln RUB, czyli o 1 %, osiągając 2 913 452 mln RUB w porównaniu z rokiem poprzednim.
W wyniku zmiany kursów rosyjskiego rubla w stosunku do walut obcych, jak i konserwatywnych zasad finansowych Gazpromu, przychody netto spółki wykazały 50% wzrost, od 450 578 RUB w I poł. 2014 do 675 904 RUB w I poł. 2015 roku, co znacznie przewyższyło oczekiwania rynku. Stan środków pieniężnych spółki pozostał stabilny.

Kwestie strategiczne i operacyjne: Główne europejskie kierunki eksportowe zapewniają podstawę dla czynników zróżnicowanego wzrostu:

Wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 roku spowodowany był zwiększeniem sprzedaży gazu w Europie. Przychody netto stanowiły 56% całkowitej sprzedaży w tym okresie.

Perspektywy europejskiego eksportu w drugiej połowie roku pozostają dodatnie po najlepszym wyniku w lipcu br., w którym miesięczny eksport gazu do Europy i Turcji osiągnął rekordowy 1,5 roczny poziom – 14,3 mld m3 co stanowi wzrost o 23% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Kolejny rekord w eksporcie rosyjskiego gazu odnotowano w sierpniu br. (28% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku). Ta pozytywna tendencja w eksporcie gazu oznacza, że Gazprom może pobić swój rekord wszechczasów w eksporcie gazu. Pokazuje to również szczególnie silną symbiozę pomiędzy Gazpromem i jego największymi europejskimi odbiorcami, a indeksowane ceny ropy czynią gaz bardziej atrakcyjnym niż węgiel, biorąc pod uwagę zarówno sprawy finansowe, jak i środowiskowe. Co więcej, stan magazynów gazu w Europie jest znacząco niski – dlatego też oczekuje się, że będą musiały być uzupełniane w celu zapewnienia szczytowego zapotrzebowania podczas zimy.

Koncern stara się również wspierać rozwój swojego biznesu i dalszą dywersyfikację tras dostaw gazu poprzez inwestycję w gazociąg Tuskish Stream, a także poprzez ukierunkowanie na budowę kilku terminali LNG.

Wnioski:

Podczas, gdy działalność w środowisku przemysłowym jest nadal wyzwaniem, Gazprom pokazał się jako silny gracz, z solidnymi podstawami finansowymi w nowym otoczeniu cenowym, z potężnymi przychodami, z niższymi cenami surowców. Popyt i zdolność do pełnego zaangażowania się w geograficzną i tematyczną dywersyfikację stanowią decydujący czynnik wzrostu firmy.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2015 ROKU:

  • Całkowita sprzedaż: Łączna sprzedaż wyniosła 2 913 452 mln RUB co stanowi wzrost o 1% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku.
  • Całkowita sprzedaż gazu brutto w pierwszej połowie 2015 roku wyniosła 1 929 795 mln RUB, co oznacza wzrost o 3,5% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku.
  • Przychód netto: Za pierwsze sześć miesięcy 2015 roku przychód netto wzrósł o 50% z 450 578 RUB w I poł. 2014 do 675 904 RUB.
  • Dług netto: Saldo zadłużenia netto Gazpromu spadło o 12% z 1 650 633 mln RUB pod koniec 2014 roku do 1 449 591 mln RUB na koniec czerwca 2015 roku. Spadek ten wynika ze zmniejszenia pożyczek długoterminowych, zmian kursów walutowych i zwiększenia stanu środków pieniężanach i ich ekwiwalentów.

 

Źródło

 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 4 lata temu.