Select Page


Zły styl jazdy a wyższe koszty transportu


truck
 

Krajowy i międzynarodowy wzrost gospodarczy zwiększył zapotrzebowanie w obszarze transportu drogowego, co oznacza, że firmy potrzebują coraz więcej wysoko wykwalifikowanych kierowców ciężarówek. Z obserwacji ekspertów firmy WebEye wynika jednak, że coraz trudniej o kierowców dysponujących odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem, więc szkolenia z techniki jazdy stają się dla przewoźników niezwykle istotne. Styl jazdy jest coraz ważniejszy, ponieważ różnorodne zadania wymagają bardziej zróżnicowanych umiejętności: kierowcy muszą umieć prowadzić wiele rodzajów pojazdów na różnych typach dróg. W  tym celu potrzebują informacji zwrotnych o efektywności swojej jazdy i o obszarach, które wymagają poprawy.

Styl jazdy kierowców ciężarówek może być analizowany za pomocą rozwiązania telematycznego nowej generacji, które pomaga firmom transportowym badać dodatkowe koszty spowodowane nieprawidłowym prowadzeniem pojazdu. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą obniżyć wydatki związane z konserwacją ciężarówek o 15-20 proc., a zużycie paliwa o 5-8 proc. Dostępne na rynku rozwiązania, takie jak np. nowa usługa DrivingStyle oferowana przez firmę WebEye, pomagają również w doskonaleniu techniki jazdy. Przedsiębiorstwa wykorzystujące to rozwiązanie mają m.in. możliwość prowadzenie specjalnych szkoleń dla swoich kierowców.

Firma WebEye opracowała rozwiązanie nowej generacji, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą uzyskać dokładne i aktualne informacje nie tylko o samym pojeździe, ale również o stylu jazdy kierowcy, używając tej samej infrastruktury sprzętowej. Szczegółowa analiza dostarcza informacji m.in. o położeniu pedału gazu, wykorzystaniu tempomatu i zwalniacza, obrotach silnika, liczbie i czasie trwania intensywnych hamowań, rozkładzie momentu obrotowego, toczeniu pod wpływem masy własnej pojazdu czy biegu jałowym. System nie tylko wysyła do użytkownika nieprzetworzone dane, ale również ocenia kierowcę na podstawie wstępnie zdefiniowanych kryteriów. Jest to skomplikowana operacja, w której dużą rolę odgrywa na przykład histogram momentu obrotowego, więc ręczna analiza wielu zmiennych byłaby bardzo trudna.

„Konkurencja w branży logistyczno-transportowej jest obecnie tak zażarta, że funkcjonujące na progu opłacalności firmy mogą rozwijać się tylko poprzez cięcie kosztów. Styl prowadzenia pojazdu odpowiada aż za dwie trzecie kosztów konserwacji ciężarówek – nie wspominając o wydatkach wynikających ze zużycia paliwa – dlatego firmy z branży transportowej powinny śledzić parametry jazdy” – powiedział Paweł Wloczek, Country Manager w firmie WebEye Polska.

Usługa DrivingStyle pozwala zbadać koszty spowodowane nieprawidłowym prowadzeniem pojazdów ciężarowych, a przez to zmniejszyć wydatki na serwis, konserwację i paliwo, również w krótkim okresie. Częste naprawy i wymiany części również bywają wynikiem niewłaściwego stylu jazdy: brak toczenia, hamowania silnikiem i używania zwalniacza powoduje szybsze zużycie opon i hamulców, a zły dobór obrotów przekłada się na wyższe opłaty serwisowe wskutek nadmiernego obciążenia silnika.

Firmy i kierowcy otrzymują dane o zmianach opisanych wyżej wartości, a także przejrzyste informacje administracyjne o całej flocie, co pomaga w wyznaczaniu trendów dotyczących wszystkich pojazdów. Można gromadzić nie tylko statystyki poszczególnych kierowców, ale również szczegółowe dane na temat każdego pojazdu. To sprawia, że możliwe jest uzyskanie przydatnych informacji nawet wtedy, gdy w pewnym okresie daną ciężarówkę prowadzi kilku różnych kierowców. System  odgrywa również kluczową rolę w doskonaleniu techniki jazdy. Kierowcy widzą, nad czym muszą pracować, a kierownictwo może im pomóc w opanowaniu właściwych umiejętności poprzez organizowanie dostosowanych kursów szkoleniowych.

Dysponując szczegółowymi informacjami o umiejętnościach kierowców, można lepiej określić, który z nich nadaje się najlepiej do danego zadania. Z tej przyczyny rozwiązanie DrivingStyle usprawnia również pracę dyspozytorów. Ograniczenie zużycia paliwa, hamulców i opon zmniejsza też zanieczyszczenie powietrza, a tym samym sprawia, że firmy wysyłkowe i transportowe przyczyniają się do ochrony środowiska.


 

Katagoria: co nowego u przewożników
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 4 lata temu.