Select Page


BCC: Gospodarka potrzebuje inwestycji


 

Do 30 mld zł mają być zmniejszone środki na budowę nowych dróg i autostrad w 2011 roku. Oznacza to, że wydamy na nie o 5,4 mld zł mniej niż zakładano. Coraz głośniej mówi się również o ograniczaniu wydatków inwestycyjnych gmin. Minister finansów Jacek Rostowski uważa, że to właśnie rosnące długi gmin są głównym zagrożeniem dla finansów publicznych. Tymczasem w ubiegłym roku zadłużenie samorządów wyniosło ponad 45 mld zł – to ok. 7 proc. zadłużenia Polski szacowanego na 650 mld zł. Pieniądze pozyskiwane przez gminy z emisji obligacji czy kredytów mają jednak charakter prorozwojowy i najczęściej służą jako wkład własny w przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską. Dzięki samodzielnemu zadłużaniu się, samorządy nie muszą prosić o dodatkowe środki z budżetu.

BCC popiera racjonalizację wydatków poprzez ograniczanie dopływu funduszy tam, gdzie są one marnotrawione, jednak sprzeciwiamy się rezygnacji z finansowania inwestycji kluczowych dla rozwoju gospodarki.

Nalegamy, by zapewnić w przyszłorocznym budżecie jak najwięcej środków na tzw. wkład własny, niezbędny przy współfinansowaniu projektów unijnych. W 2011 r. potrzeba będzie na ten cel minimum 7,6 mld zł po stronie rządowej sektora finansów publicznych (szacunki rządu). Mniej więcej drugie tyle będą musiały zapewnić samorządy. Jest to jednak plan minimum, który zakłada, że nie wykorzystamy więcej dotacji z UE niż planujemy.

Oszczędzanie na inwestycjach infrastrukturalnych jest krótkowzroczne – pozbawia kraj korzyści gospodarczych i społecznych odczuwalnych w dłuższej perspektywie.

Arkadiusz Protas,
wiceprezes Business Centre ClubBusiness Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd.

Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Związek Pracodawców BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej. Członkowie Klubu, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.

Więcej: http://www.bcc.org.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.