Select Page


Bds TM: Wydawanie zezwoleń Rosja ogólne D i Rosja kr-3 D 2012


 

Wydawanie zezwoleń Rosja ogólne D i Rosja kr-3 D 2012

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że wprowadza się do wydawania zezwolenia Rosja ogólne „D” (zezwolenia nie budujące limitu podstawowego na rok kolejny) i Rosja kr-3 „D” (zezwolenia nie budujące limitu podstawowego na rok kolejny). Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:
Rosja ogólne „D”
prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit podstawowy zezwoleń Rosja ogólne, zgodnie z upływem roku (tj. w miesiącu sierpniu 7/12);
przedsiębiorcom posiadającym do 3 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 3 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 25 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.
Rosja kraje trzecie „D”
prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit podstawowy zezwoleń Rosja kraje trzecie, zgodnie z upływem roku (tj. w miesiącu sierpniu 7/12);
zezwolenia Rosja kr-3 w ramach limitów dodatkowych będą mogli pobierać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie mtd rzeczy powyżej jednego roku (licząc od daty odebrania licencji);
przedsiębiorcom posiadającym do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 5 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych. Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne i Rosja kr-3, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.

 

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.

 

Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.