Select Page


BdsTM: dodatkowe limity na miesiąc czerwiec


 

INFORMACJA 18/2012

Zgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2012 ROKU wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:
– przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc CZERWIEC dotyczą następujących zezwoleń:
Armenia ogólne
Azerbejdżan ogólne
Azerbejdżan kraje trzecie
Białoruś kraje trzecie
Białoruś ogólne*
Bośnia i Hercegowina kraje trzecie
Bośnia i Hercegowina ogólne
Bułgaria kraje trzecie
Chorwacja kraje trzecie
Czarnogóra kraje trzecie
Finlandia kraje trzecie
Gruzja ogólne
Kirgistan kraje trzecie
Litwa kraje trzecie
Macedonia kraje trzecie
Norwegia kraje trzecie
Rosja kraje trzecie
Rosja ogólne*
Rumunia kraje trzecie
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Tadżykistan ogólne
Tadżykistan kraje trzecie
Turcja wjazd na pusto lub kr-3
Uzbekistan ogólne
Węgry kraje trzecie Euro 3 +S

*dotyczy wyłącznie przedsiębiorców pobierających zezwolenia bezpośrednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://solaris.botm.gov.pl/dokumenty/2012/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:
– zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).

Źródło: www.gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.