Select Page


BdsTM: dodatkowe limity na miesiąc czerwiec


 

INFORMACJA 20/2011

Zgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2011 ROKU wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

-przyjmowane są w BOTM do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu do BOTM).


Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc CZERWIEC mogą dotyczyć następującego rodzaju zezwoleń:
Armenia ogólne     
Azerbejdżan ogólne
Azerbejdżan kraje trzecie
Białoruś kraje trzecie
Bośna i Hercegowina kraje trzecie     
Bośnia i Hercegowina ogóle     
Bułgaria kraje trzecie     
Chorwacja kraje trzecie     
Czarnogóra kraje trzecie     
Finlandia kraje trzecie     
Gruzja ogólne     
Kirgistan kraje trzecie     
Norwegia kraje trzecie
Rosja kraje trzecie     
Rumunia kraje trzecie
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Tadżykistan ogólne
Tadżykistan kraje trzecie
Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
Uzbekistan ogólne
Węgry kraje trzecie Euro3+S

Termin odbioru zezwoleń: 30 maja – 20 czerwca

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://solaris.botm.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:
zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.