Select Page


BdsTM: dodatkowe limity na miesiąc grudzień


Bez tytułu
 

Zgodnie z REGULAMINEM PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W ROKU 2013 wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:
– przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc GRUDZIEŃ dotyczą następujących zezwoleń:

Armenia ogólne         
Azerbejdżan kraje trzecie          
Bośnia i Hercegowina kraje trzecie         
Białoruś kraje trzecie          
Chorwacja kraje trzecie
Kirigistan kraje trzecie
Litwa kraje trzecie
Rosja kraje trzecie
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Węgry kraje trzecie Euro3+S

*Uzbekistan dwustronne/tranzytowe – zezwolenie nie upoważnia do wykonywania przewozów z/do krajów trzecich.

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://www.gitd.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://www.gitd.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:
– zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).

 

Źródło: BdsTM


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.