Select Page


BdsTM: dodatkowe limity na miesiąc listopad


 

Zgodnie z Regulaminem Podziału i Wydawania Zezwoleń Zagranicznych w roku 2013 wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

– przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc LISTOPAD dotyczą następujących zezwoleń:
– Armenia ogólne         
– Azerbejdżan kraje trzecie          
– Bośnia i Hercegowina kraje trzecie          
– Białoruś kraje trzecie         
– Chorwacja kraje trzecie
– Kirigistan kraje trzecie
– Litwa kraje trzecie
– Rosja kraje trzecie
– Szwecja kraje trzecie Euro 0
– Uzbekistan dwustronne/tranzytowe*
– Węgry kraje trzecie Euro3+S

*Uzbekistan dwustronne/tranzytowe – zezwolenie nie upoważnia do wykonywania przewozów z/do krajów trzecich.

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://www.gitd.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:
http://www.gitd.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:
– zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń)

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.