Select Page


BdsTM: dodatkowe limity na miesiąc marzec


 

Informacja 10/2011

Jak informuje Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego wnioski o przydział dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane będą do 21 lutego 2011 r. Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc MARZEC mogą dotyczyć następującego rodzaju zezwoleń:

Armenia ogólne         
Azerbejdżan ogólne          
Azerbejdżan kraje trzecie         
Białoruś kraje trzecie         
Bośna i Hercegowina kraje trzecie         
Bośnia i Hercegowina ogóle         
Bułgaria kraje trzecie         
Chorwacja kraje trzecie
Czarnogóra kraje trzecie
Finlandia kraje trzecie
Gruzja ogólne
Kirgistan kraje trzecie
Norwegia kraje trzecie
Rosja kraje trzecie
Rumunia kraje trzecie
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Tadżykistan ogólne
Tadżykistan kraje trzecie
Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
Uzbekistan ogólne
Węgry kraje trzecie Euro3+S

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://solaris.botm.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, iż:

* zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń)


Źródło: gitd.gov.pl/botm 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.