Select Page


BdsTM: dodatkowe limity na miesiąc sierpień


 

INFORMACJA 26/2011

Zgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2011 ROKU wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

– przyjmowane są w BOTM do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu do BOTM).

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc SIERPIEŃ dotyczą następujących zezwoleń:
Armenia ogólne     
Azerbejdżan ogólne     
Azerbejdżan kraje trzecie     
Białoruś kraje trzecie     
Bośna i Hercegowina kraje trzecie     
Bośnia i Hercegowina ogóle     
Bułgaria kraje trzecie
Chorwacja kraje trzecie     
Czarnogóra kraje trzecie     
Finlandia kraje trzecie     
Gruzja ogólne     
Kirgistan kraje trzecie     
Norwegia kraje trzecie     
Rosja kraje trzecie*     
Rumunia kraje trzecie
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Tadżykistan ogólne
Tadżykistan kraje trzecie
Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
Uzbekistan ogólne
Węgry kraje trzecie Euro3+S

* wnioski złożone na miesiąc czerwiec i lipiec Komisja Społeczna będzie ponownie rozpatrywała na najbliższym posiedzeniu. W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski na miesiąc czerwiec i lipiec nie muszą składać ich ponownie.

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://solaris.botm.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

– zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń)


Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.