Select Page


BdsTM: dodatkowe limity zezwoleń na miesiąc lipiec


 

INFORMACJA 30/2013

Zgodnie z REGULAMINEM PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W ROKU 2013 wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

–  przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

 – lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe – wnioski

 – lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: towarowe – wynik

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc LIPIEC dotyczą następujących zezwoleń

Armenia ogólne     
Chorwacja kraje trzecie     
Rosja kraje trzecie
Azerbejdżan ogólne     
Czarnogóra kraje trzecie     
Rumunia kraje trzecie
Azerbejdżan kraje trzecie     
Finlandia kraje trzecie     
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Białoruś kraje trzecie
Gruzja ogólne     
Tadżykistan ogólne
Białoruś tranzyt płatne na granicy     
Kirgistan kraje trzecie     
Tadżykistan kraje trzecie
Litwa kraje trzecie     
Uzbekistan ogólne
Bośnia i Hercegowina ogólne     
Macedonia kraje trzecie     
Węgry kraje trzecie Euro 3 +S
Bułgaria kraje trzecie     
Norwegia kraje trzecie       

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://www.gitd.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:
http://www.gitd.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

– zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń);

Więcej informacji: gitd.gov.pl/botm/


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 5 lat temu.