Select Page


BdsTM: informacja odnośnie EKMT


 

INFORMACJA 21/2011

Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna obradując na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br., podjęła decyzję o zmianie kryteriów wydawania pozostałych zezwoleń EKMT grupy V euro 4 – bez A, GR, I i RUS.

Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie w następujący sposób:

Zezwolenia grupy V euro 4 – bez A, GR, I i RUS wydawane będą dla przedsiębiorców posiadających pojazdy co najmniej EURO4, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1 pojazd uprawniony;

Wydanie zezwoleń na podstawie ww. kryteriów rozpocznie się od 1 czerwca 2011 r.

Liczba zezwoleń wydawanych według ww. kryteriów nie może przekroczyć 3 szt. zezwoleń na jednego przedsiębiorcę.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:
– wniesienie opłaty (opłata za wydanie 1 szt. zezwolenia w miesiącu czerwcu wynosi (1. 050 zł),
– odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT w obecności pracownika Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego,
– posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego (EURO 4 i/lub EURO 5) wraz z odpowiednimi certyfikatami.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.