Select Page


BdsTM: podział pozostałych zezwoleń EKMT


 

INFORMACJA 11/2012

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 roku dokonała ostatecznego podziału zezwoleń EKMT na 2012 r.

Pozostałe 2 szt. zezwoleń EKMT 4 gr. EURO 5 (bez A, GR i I) podzielone zostały według następujących kryteriów, przedsiębiorcy:

– nie posiadali zezwoleń EKMT w 2011 r.,
– posiadają największą liczbę pojazdów spełniających normę minimum EURO 5,
– posiadają co najmniej niewykorzystany limit12 szt. zezwoleń Rosja kraje 3 na 2012 rok.

Stosując ww. kryteria zezwolenia przydzielono przedsiębiorcom o numerach podań:

140 i 153

Termin odbioru zezwoleń ustala się do 10 kwietnia 2012 r.

Pozostałe 4 szt. zezwoleń EKMT 6 gr. EURO 4 (bez A, GR i RUS) podzielone zostały według następujących kryteriów, przedsiębiorcom:

– nie posiadającym zezwoleń EKMT tej kategorii w 2012 r.,
– posiadającym największą liczbę pojazdów spełniających normę minimum EURO 4,
– złożyli wnioski i odwołania o zezwolenia tej kategorii.

Stosując ww. kryteria przydzielono po 1 szt. zezwolenia przedsiębiorcom o numerach podań 413, 20, 90, 370.

W przypadku nie odebrania tych zezwoleń przez ww. przedsiębiorców w terminie do 10 kwietnia, zezwolenia przyznane zostaną kolejnym firmom o numerach podań: 497 i 203.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

– okazanie potwierdzenia wniesienie właściwej opłaty;

(Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)
– odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT w obecności pracownika BdsTM;
– posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BdsTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Źródło: gitd.gov.pl/bot


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.