Select Page


BdsTM: Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)


 

Informacja 8/2011

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że dokument ratyfikacyjny Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonego w Genewie dnia 5 lipca 1978 r. został złożony depozytariuszowi, tj. Sekretarzowi Generalnemu ONZ, w dniu 23 listopada 2010 r. Tym samym Protokół wejdzie w życie w stosunku do Polski dnia 21 lutego 2011 r.

Źródło: www.gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.