Select Page


BdsTM: rozpatrzenie odwołań oraz podział i wydawanie zezwoleń EKMT


 

INFORMACJA 18/2011

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna na posiedzeniu w dn. 4 kwietnia 2011 r. rozpatrzyła odwołania od podziału zezwoleń EKMT.

Poniżej wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Społecznej.

Pismem z dnia 30 marca 2011r. (syg. TD-3s-0770/176/11) skierowanym do Komisji Społecznej Pan Andrzej Bogdanowicz Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego poinformował o podtrzymaniu przez stronę rosyjską zastrzeżeń dotyczących ważności zezwoleń EKMT na terytorium Federacji Rosyjskiej, tj. w ramach całkowitego kontyngentu bazowego dla Polski na 2011 rok wynoszącego 183 zezwolenia – 67 zezwoleń pozostaje ważnych na przewozy do i z Federacji Rosyjskiej.

W związku z powyższym Komisja Społeczna rozpatrzyła wszystkie złożone przez przedsiębiorców odwołania.
Dokonano ostatecznego podziału pozostałych zezwoleń EKMT:

[table id=19/]

I.
Komisja Społeczna rozpatrzyła złożone odwołania i uwzględniła następujące wnioski:

1. TP20059 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 5 GR. 4
2. TP260130 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 5 GR. 1
3. TP68821 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 5 GR. 3
4. TP9302 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 3 GR. 5
5. TP235675 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
6. TP238983 – przyznano 4 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
7. TP75678 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
8. TP19576 – przyznano 4 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
9. TP35157 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
10. TP175507 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
11. TP154021 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
12. TP14720 – przyznano 2 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
13. TP122024 – przyznano 3 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
14. TS1537 – przyznano 10 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
15. TP9335 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
16. TP52599 – przyznano 4 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
17. TP9398 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
18. TP28114 – przyznano 2 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
19. TP30873 – przyznano 4 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
20. TP34664 – przyznano 2 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
21. TP54007 – przyznano 2 zezwolenia EKMT EURO 4 GR. 5
22. TP212884 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5
23. TP73115 – przyznano 1 zezwolenie EKMT EURO 4 GR. 5

Ostateczny termin odbioru ww. zezwoleń ustala się na 15 kwietnia 2011 r.

II.
Zezwolenia EKMT (pkt I) nieodebrane do 15 kwietnia 2011 r. oraz pozostałe nie podzielone zezwolenia EKMT będą wydawane od dnia 18 kwietnia 2011 r. Wydawanie zezwoleń odbędzie się według następujących zasad:

* Zezwolenia grupy V euro 4 – bez A, GR, I i RUS wydawane będą dla przedsiębiorców posiadających co najmniej 3 pojazdy oraz przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego;
* Zezwolenia grupy V euro 5 – bez A, GR, I i RUS wydawane będą dla przedsiębiorców posiadających co najmniej 3 pojazdy oraz przy uwzględnieniu, że przedsiębiorca nie może uzyskać więcej zezwoleń EKMT/CEMT niż 1 zezwolenie na 1,5 pojazdu uprawnionego;

Liczba zezwoleń wydawanych według ww. kryteriów nie może przekroczyć 3 szt. zezwoleń na jednego przedsiębiorcę.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.