Select Page


BdsTM: rozpatrzenie odwołań w sprawie zezwoleń EKMT


 

INFORMACJA 3/2012

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna na posiedzeniu w dn. 2 lutego 2012 r. rozpatrzyła złożone odwołania i dokonała podziału pozostałych zezwoleń EKMT.

Zezwolenia przydzielone w ramach odwołań należy odebrać do 17 lutego 2012 r.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

– okazanie potwierdzenia wniesienia właściwej opłaty;

(Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

– odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT w obecności pracownika BdsTM;
– posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BdsTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Źródło: botm.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.