Select Page


BdsTM: rozpatrzenie odwołań w sprawie zezwoleń EKMT


 

INFORMACJA 2/2012

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna na posiedzeniu w dn. 13 stycznia 2012 r. w pierwszej kolejności rozpatrzyła odwołania przedsiębiorców, którzy złożyli odwołania i posiadali zezwolenia EKMT z udziałem Rosji w 2011 roku, natomiast nie otrzymali ich na 2012 r.

Wykaz numerów podań przedsiębiorców, którym przydzielono zezwolenia:
Podanie nr 6, 65, 143,203,278, 326, 409, 484, 501, 543

W ramach wykonywania specjalistycznych przewozów pozytywnie rozpatrzono:
Podanie nr 400,

Zezwolenia przydzielone w ramach odwołań należy odebrać do 26 stycznia 2012 r.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

– okazanie potwierdzenia wniesienie właściwej opłaty;

(Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

-odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT w obecności pracownika BdsTM;

– posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BdsTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Źródło: solaris.botm.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.