Select Page


BdsTM: wnioski o wydanie zezwoleń EKMT na 2014r.


emyto
 

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż stronie polskiej na rok 2014 przyznano 301 szt. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT.

Liczba zezwoleń EKMT dla poszczególnych norm ekologii wynosi:
EURO 3 – 120 zezwoleń (zezwolenia nie są ważne na terytorium Rosji),
EURO 4 – 600 zezwoleń (zezwolenia nie są ważne na terytorium Rosji),
EURO 5 – 1410 zezwoleń (w tym 670 zezwoleń ważnych na terytorium Rosji)

http://internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/notification.html

Wnioski o przyznanie zezwoleń EKMT należy składać do dnia 5 listopada 2013 r. (decyduje data wpływu do BTM) na odpowiednich formularzach:

– formularz dla przedsiębiorców pobierających zezwolenia bezpośrednio w BTM.
– formularz dla przedsiębiorców pobierających zezwolenia za pośrednictwem Stowarzyszeń.

Wykaz złożonych wniosków aktualizowany będzie na stronie: www.gitd.gov.pl/EKMT2014-lista

Informacje dotyczące rodzaju ekologii pojazdów zgłoszonych do licencji można sprawdzić pod adresem: http://www.gitd.gov.pl/infomat/

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.