Select Page


BdsTM: wydawanie zezwoleń Rosja Ogólne D


 

INFORMACJA 31/2011

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń zagranicznych w dniach 25.07.2011 r. oraz 08.08.2011 r. ustaliła kryteria wydawania zezwoleń Rosja ogólne „D”.

Wydawanie zezwoleń odbywało się będzie według następujących zasad:

-Prawo do poboru zezwoleń będą mieli przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit zezwoleń przyznanych na rok 2011 proporcjonalnie do upływu roku.
– Dla przewoźników posiadających do 4 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 4 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 15 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę.
– Pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach dodatkowych limitów.
– Zezwolenia wydawane według ww. kryteriów nie będą stanowiły podstawy do naliczenia limitów podstawowych w roku następnym.

Liczba zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może być wstrzymane.

Komisja postanowiła, iż zezwolenia Rosja ogólne, Rosja kr-3 oraz Białoruś ogólne w ramach limitów dodatkowych będą mogli pobierać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie mtd rzeczy powyżej jednego roku (licząc od daty odebrania licencji). Zasada ta będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2011 r. i będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy odbiorą licencję po dniu 31 lipca 2011 r.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.