Select Page


BdsTM: wydawanie zezwoleń Rosja ogólne S


 

INFORMACJA 11/2011

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że rozpoczyna dystrybucję zezwoleń Rosja ogólne S. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

* prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum 1/12 (proporcjonalnie do upływu roku np. 2/12 wykorzystania w miesiącu marcu itd.) limitu zezwoleń Rosja ogólne (wysokość limitu podstawowego wynosi 90% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2010);
* dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 10 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
* pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zwróconych.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 8 lat temu.