Select Page


BdsTM: zawieszenie limitu zezwoleń


 

INFORMACJA 34/2011

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 13 ZASAD PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2011 ROKU:

– Przedsiębiorca może zawiesić odbieranie zezwoleń z limitu podstawowego.
– Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do dnia 31 października 2011 r.
– Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.
– Zezwolenia limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.
– Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 3.

Źródło:  gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.