Select Page


BdsTM: zezwolenia Białoruś ogólne płatne na granicy


 

Informacja 35/2011

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje o otrzymaniu w dniu 4 października 2011 r. od strony białoruskiej 1000 szt. zezwoleń Białoruś ogólne płatne na granicy, które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w relacji dwustronnej, tj. Polska-Białoruś.

W związku z powyższym zezwolenia te wydawane będą od dnia 6 października 2011 r. zgodnie z następującymi zasadami, ustalonymi przez Komisję Społeczną na posiedzeniu w dniu 27 września 2011 r.:

– zezwolenia mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy nie posiadają w limicie oraz na stanie zezwoleń Białoruś ogólne 2011;
– zezwolenia wydawane będą w ilości – 1 sztuka na pojazd i nie więcej niż 4 szt. na przedsiębiorcę;
– otrzymanie kolejnych zezwoleń, będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania zezwoleń do GITD – Biura do spraw Transportu Międzynarodowego (przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych);
– w celu uzyskania kolejnych zezwoleń należy udokumentować poprawność wykorzystania wcześniej pobranych zezwoleń;
– nadruki na wszystkich zezwoleniach będą wykonywane wyłącznie w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

Liczba zezwoleń jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może być wstrzymane.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.