Select Page


BdsTM: zmiana warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji


 

INFORMACJA 16/2012

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, iż w dniu 2 marca 2012 roku przez Ministerstwo Transportu Grecji została wydana decyzja dokonująca nw. zmian w zakresie, warunków i trybu wydawania zezwoleń na międzynarodowe usługi regularne;

– przewoźnik ma podać dokładne lokalizacje przystanków na terytorium Grecji zgodnie z greckim kodeksem drogowym,
– przewoźnik zobowiązany jest do wskazania co najmniej jednego partnera greckiej agencji turystycznej, która podejmie się sprzedaży biletów na terytorium Grecji,
– bilet wystawiony dla przewoźników zagranicznych powinien być opatrzony pieczęcią wydawania agencji turystycznej,
– przenoszenie/przewożenie paczek bez opieki w trakcie regularnego przewozu autobusem nie jest dozwolone;
– zezwolenie wydane przewoźnikowi traci moc w przypadku gdy przewoźnik jest pociągnięty do odpowiedzialności karnej za poważne naruszenia ( m.in. przemyt, transport nielegalnych imigrantów, zabójstwo lub usiłowanie za zabójstwa, oszustwa, kradzieże, rabunku i fałszerstwa);

Nowe warunki mają zastosowanie do wszystkich regularnych linii autobusowych, nowych wniosków jak i usług regularnych już dopuszczonych i zgodności z tymi warunkami jest określona przez termin trzech miesięcy po wejściu w życie wspomnianej decyzji.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.