Select Page


BdsTM: zmiany zasad w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S


 

INFORMACJA 25/2011

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że dokonuje się zmian w zasadach wydawania zezwoleń Białoruś ogólne „S”.

Wydawanie odbywało się będzie według poniższych kryteriów:

– Prawo do poboru zezwoleń będą mieli przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum 75% limitu zezwoleń Białoruś ogólne.
– Dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 10 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę.
– Pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach dodatkowych limitów.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Białoruś ogólne nie będą rozpatrywane przez komisję.

Ilość wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i sprzedaż w każdej chwili może być wstrzymana.

Pula zezwoleń przeznaczona dla stowarzyszeń zostanie przekazana zgodnie z zasadami, proporcjonalnie do limitów zezwoleń podstawowych i dodatkowych.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.

Źródło: gitd.gov.pl/botm


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.