Select Page


BOTM: Dodatkowe limity przyznawania zezwoleń na miesiąc marzec


 

Zgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2013 ROKU wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

    przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

    lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe – wnioski

    lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: towarowe – wynik

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc MARZEC dotyczą następujących zezwoleń:

Armenia ogólne Chorwacja kraje trzecie Norwegia kraje trzecie
Azerbejdżan ogólne Czarnogóra kraje trzecie Rosja kraje trzecie
Azerbejdżan kraje trzecie Finlandia kraje trzecie Rumunia kraje trzecie
Białoruś kraje trzecie Gruzja ogólne Szwecja kraje trzecie Euro 0
Białoruś tranzyt płatne na granicy Kirgistan kraje trzecie Tadżykistan ogólne
Bośnia i Hercegowina kraje trzecie Litwa kraje trzecie Tadżykistan kraje trzecie
Bośnia i Hercegowina ogólne Macedonia kraje trzecie Uzbekistan ogólne
Bułgaria kraje trzecie Macedonia ogólne Węgry kraje trzecie Euro 3 +S

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://www.gitd.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:
http://www.gitd.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń);

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.