Select Page


BOTM domaga się zwrotu niewykorzystanych w 2010 r. zezwoleń EKMT


 

Po dokonaniu analizy dotychczasowego wykorzystania zezwoleń EKMT należy stwierdzić, że część przedsiębiorców nie potwierdziła wykonania jakiegokolwiek przewozu w ramach posiadanego zezwolenia, tj. nie zwróciła kart z karnetu EKMT. W związku z powyższym zwracamy się o niezwłoczne zwrócenie kart EKMT lub zezwoleń EKMT, które nie są wykorzystywane – czytamy w komunikacie nr 31/2010 Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego

Zapis §17 ZASAD PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2010 ROKU mówi: „Wykorzystanie zezwoleń EKMT podlega weryfikacji, przy czym pierwsza weryfikacja odbywa się po upływie pierwszego kwartału. W przypadku niewłaściwego wykorzystania zezwolenia może ono być unieważnione i przyznane innemu przedsiębiorcy”

Więcej informacji na stronie http://www.botm.gov.pl/


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.