Select Page


BOTM: Zezwolenia EKMT


 

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że przedsiębiorcy mogą uzyskać zezwolenia EKMT w następujących kategoriach:

Ograniczenia Euro 3 Euro 4 Euro5
Grupa V- bez A, GR, I i RUS 85
Grupa VII- bez A, GR, I, RUS i H 61 167 257

Powyższe zezwolenia wydawane są na zasadach tzw. „wolnej sprzedaży”:

    zezwolenia EURO 3 grupy VII przydziela się po 1 szt., przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 2 pojazdy EURO 3;
    zezwolenia EURO 4 grupy V przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
    zezwolenia EURO 4 grupy VII przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
    zezwolenia EURO 5 grupy VII przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
        przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

    okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (w miesiącu lutym opłata wynosi 1650 PLN);
    odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;
    posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

    Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 6 lat temu.