Select Page


BOTM:dodatkowe limity wydawania zezwoleń zagranicznych 2013 na miesiąc luty


 

Zgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2013 roku wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

    lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe – wnioski

    lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: towarowe – wynik

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

 

Wnioski na miesiąc LUTY dotyczą następujących zezwoleń:

Armenia ogólne Chorwacja kraje trzecie Norwegia kraje trzecie
Azerbejdżan ogólne Czarnogóra kraje trzecie Rosja kraje trzecie
Azerbejdżan kraje trzecie Finlandia kraje trzecie Rumunia kraje trzecie
Białoruś kraje trzecie Gruzja ogólne Szwecja kraje trzecie Euro 0
Białoruś ogólne Kirgistan kraje trzecie Tadżykistan ogólne
Białoruś tranzyt płatne na granicy Litwa kraje trzecie Tadżykistan kraje trzecie
Bośnia i Hercegowina kraje trzecie Macedonia kraje trzecie Uzbekistan ogólne
Bośnia i Hercegowina ogólne Macedonia ogólne Węgry kraje trzecie Euro 3 +S
Bułgaria kraje trzecie Macedonia ogólne EURO2  

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie.

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

    zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń);

Więcej informacji…

Chorwacja kraje trzecie


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 6 lat temu.